ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"conference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conference rzeczownik

rzeczownik + conference
Kolokacji: 180
news conference • press conference • peace conference • Football Conference • summit conference • London Conference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
  • It held its first party conference on 1-2 June the same year.
  • At last week's party conference, the new leader got to work.
  • The results are to be announced at the party conference.
  • Following the 1929 election, a general party conference was held in March 1930.
  • She won the election for chairman at the party conference on 28 March 2009 with 98% of the vote.
  • We at this party conference would like to hear his explanation.
  • "Let me make just one promise," he said at his party conference.
  • At party conference, the leadership appeared to side with the second camp.
  • We wish she had included the party conferences question as well.
  • Some people said he was going to postpone it until after our party conference.
9. Southwest Conference = Południowo-zachodnia Konferencja Southwest Conference
11. Atlantic Coast Conference = Atlantyk Konferencja nadbrzeżna Atlantic Coast Conference
12. United Conference of Mayors = Zjednoczona Konferencja Burmistrzów United Conference of Mayors
14. Paris Peace Conference = Konferencja pokojowa paryska Paris Peace Conference
16. Atlantic Conference = Atlantyk Konferencja Atlantic Conference
17. House-Senate conference = Izba-senat konferencja House-Senate conference
19. United States Conference = Stany Zjednoczone Konferencja United States Conference
20. church conference = konferencja parafialna church conference
21. Yalta Conference = Konferencja Jałtańska Yalta Conference
22. Mountain West Conference = Zachód górski Konferencja Mountain West Conference
23. business conference = biznesowa narada business conference
24. All-America Football Conference = Kongres z całej Ameryki piłkarski All-America Football Conference
25. Northeast Conference = Północny wschód Konferencja Northeast Conference
26. video conference = wideokonferencja video conference
27. industry conference = przemysł konferencja industry conference
28. UN Conference = Konferencja ONZ UN Conference
29. Sky Conference = Niebo Konferencja Sky Conference
30. school conference = konferencja szkolna school conference
32. Conference of Presidents = Konferencja Prezydentów Conference of Presidents
34. AIDS conference = AIDS konferencja AIDS conference
36. telephone conference = narada telefoniczna telephone conference
37. college conference = konferencja college'u college conference
39. Sun Belt Conference = Słońce Pasek Konferencja Sun Belt Conference
40. Lambeth Conference = Lambeth Konferencja Lambeth Conference
41. media conference = konferencja medialna media conference
conference + rzeczownik
Kolokacji: 102
conference room • conference call • conference center • conference championship • conference final • conference table • ...
conference + czasownik
Kolokacji: 76
conference takes • conference begins • conference holds • news conference announces • conference calls • conference includes • ...
czasownik + conference
Kolokacji: 67
conference sponsored • say at a news conference • speak at a news conference • compete in the Big Conference • ...
przymiotnik + conference
Kolokacji: 133
international conference • annual conference • Western Conference • national conference • athletic conference • two-day conference • ...
przyimek + conference
Kolokacji: 21
into several conferences • through conferences • by conferences • including conferences • before the conference • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.