"concentration" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

concentration rzeczownik

rzeczownik + concentration
Kolokacji: 51
troop concentration • oxygen concentration • salt concentration • concentration of power • plasma concentration • ...
concentration + rzeczownik
Kolokacji: 13
concentration camp • Dachau concentration camp • Auschwitz concentration camp • concentration gradient • ...
concentration + czasownik
Kolokacji: 34
concentration increases • concentration makes • concentration leads • concentration causes • concentration exceeds • ...
czasownik + concentration
Kolokacji: 35
contain concentrations • require concentration • break one's concentration • lose one's concentration • take concentration • ...
przymiotnik + concentration
Kolokacji: 102
high concentration • large concentration • low concentration • intense concentration • heavy concentration • greatest concentration • ...
przyimek + concentration
Kolokacji: 13
of concentration • in concentration • with concentration • at concentrations • for concentration • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.