BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"company" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

company rzeczownik

rzeczownik + company
Kolokacji: 772
insurance company • parent company • production company • oil company • record company • software company • theater company • ...
company + rzeczownik
Kolokacji: 164
company official • company executive • company spokesman • company commander • company headquarters • ...
company + czasownik
Kolokacji: 759
company sells • company owns • company offers • company announces • company operates • company plans • company seeks • ...
czasownik + company
Kolokacji: 353
company owned • part company • advise companies • company based • company controlled • attract companies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. part company = część spółka part company
3. advise companies = poradź spółkom advise companies
6. encourage companies = działaj pobudzająco na spółki encourage companies
7. company located = spółka ulokowała się company located
8. attract companies = przyciągnij spółki attract companies
12. prevent companies = uniemożliw spółkom prevent companies
13. prohibit companies = zakaż spółkom prohibit companies
17. consult waste company = konsultować się z odpadami spółka consult waste company
21. give to companies = udziel spółkom give to companies
24. consist of several companies = składaj się z kilku spółek consist of several companies
26. like one's company = tak jak czyjś spółka like one's company
27. permit companies = pozwól spółkom permit companies
30. company limited = spółka ograniczyła company limited
31. merge with companies = połącz się ze spółkami merge with companies
32. pay to the company = zapłać spółce pay to the company
33. create for companies = stwórz dla spółek create for companies
34. protect companies = broń spółki protect companies
35. love company = pozdrowienia, spółka love company
36. need company = potrzeba spółka need company
37. bar companies = spółki baru bar companies
38. split into several companies = podzielony na kilka spółek split into several companies
39. serve companies = pracuj dla spółek serve companies
40. make with the company = zrób ze spółką make with the company
42. license to companies = pozwolenie do spółek license to companies
47. company is renamed = spółka jest przemianowana company is renamed
55. company backed = spółka zapewniła pokrycie company backed
56. company dedicated = spółka poświęciła company dedicated
61. company is paid = spółka jest zapłacona company is paid
64. company is registered = spółka zostanie zarejestrowana company is registered
65. company is awarded = spółka jest przyznana company is awarded
68. company is run = spółka jest zarządzana company is run
  • In turn, those groups can hire private companies to run the schools.
  • The state children's agency has hired a third company, for $7.6 million, to figure out how to fix the project.
  • To save money, it has hired several companies to build and run other centers.
  • The county would hire a private company to administer the program.
  • The Government would hire private companies to manage drug benefits for the elderly.
  • Instead, Dunhill decided to hire an outside company to do the job.
  • "Hire a company to come and clean your sidewalk," he said.
  • The authority would hire a company to run the electric lines and customer service.
  • According to the same study, only a third of the districts who hired private companies for cost savings said they had actually saved money.
  • Rather, they said, under his proposal, the Government would hire private companies to help buy drugs and manage the new drug benefit.
71. company is organized = spółka jest zorganizowana company is organized
81. sell to companies = sprzedaj spółkom sell to companies
85. head the company = bądź na czele spółki head the company
86. receive from companies = otrzymaj od spółek receive from companies
89. order the company = zarządź spółkę order the company
90. know as Company = wiedz jako Spółka know as Company
92. work with companies = praca ze spółkami work with companies
95. company is known = spółka jest znana company is known
96. buy from companies = kup od spółek buy from companies
97. come from companies = pochodź ze spółek come from companies
98. follow the company = pojedź spółką follow the company
99. own in the company = posiadaj w przedsiębiorstwie own in the company
przymiotnik + company
Kolokacji: 549
large company • private company • foreign company • pharmaceutical company • Japanese company • state-owned company • ...
przyimek + company
Kolokacji: 38
among companies • by companies • from companies • through one's company • close to the company • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.