14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"community" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

community rzeczownik

rzeczownik + community
Kolokacji: 230
business community • intelligence community • minority community • bedroom community • retirement community • ...
community + rzeczownik
Kolokacji: 267
community service • community center • community leader • community college • community organization • community member • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
1. community service = praca na rzecz społeczności lokalnej, prace społeczne community service
4. community college = szkoła dla lokalnej młodzieży w wieku od 11 do 18 lat połączona z ośrodkiem kształcenia ustawicznego (w Wielkiej Brytanii) community college
  • Park's husband wanted young people to get involved in community development.
  • Ever since, the business executive has played a central role in community development.
  • Groups involved in community development, civil rights and other public activities received $5 billion.
  • The University has about 53 special units for research, education and community development.
  • I have an interest in community development and helping others.
  • Except for one, they are gone now, all lost due to their age and community development.
  • His father was a director of community development for Boston.
  • Major activities include public policy analysis, community development and information exchange.
  • These issues may seem remote from questions of community development.
  • His most important contribution was in the field of community development.
20. community meeting = spotkanie społeczne community meeting
22. community event = wydarzenie społeczne community event
24. community spirit = duch wspólnoty community spirit
29. community opposition = sprzeciw społeczny community opposition
31. community hall = dom kultury, ośrodek kultury community hall
32. community school = szkoła środowiskowa community school
33. community life = życie społeczności lokalnej community life
34. community work = praca społeczna community work
36. community facility = obiekt społeczny community facility
37. Community Guideline = Wytyczna Wspólnoty Community Guideline
39. Community FAQ = Wspólnotowe FAQ Community FAQ
40. Housing Community Renewal = Wspólnotowe Odnowienie mieszkaniowe Housing Community Renewal
42. community effort = wysiłek społeczny community effort
45. Jewish Community Center = Żydowski dom kultury Jewish Community Center
47. Westchester Community College = Westchester wspólnotowy College Westchester Community College
50. community volunteer = ochotnik społeczny community volunteer
52. community level = poziom społeczny community level
53. Community Church = Wspólnotowy Kościół Community Church
57. community room = pokój społeczny community room
58. community school board = komisja społeczna szkolna community school board
59. community health center = darmowy ośrodek zdrowia (w Kanadzie) community health center
60. community education = ogólnodostępne kursy organizowane przez władze lokalne community education
61. community need = potrzeba społeczna community need
65. community care = opieka pozaszpitalna community care
66. community partner = partner społeczny community partner
67. community park = park społeczny community park
68. Nassau Community College = Nassau wspólnotowy College Nassau Community College
70. Manhattan Community College = Manhattan wspólnotowy College Manhattan Community College
71. community representative = przedstawiciel społeczny community representative
73. community interest = część wspólna (emerytury) community interest
74. community agency = agencja społeczna community agency
75. community issue = kwestia społeczna community issue
77. community concern = niepokój społeczny community concern
79. community area = obszar społeczny community area
80. community house = dom gminny, dom ludowy community house
81. community website = serwis internetowy społeczny community website
82. community site = miejsce społeczne community site
83. community setting = ustalenie społeczne community setting
84. community clinic = przychodnia społeczna community clinic
86. community festival = festiwal społeczny community festival
community + czasownik
Kolokacji: 186
community consists • community supports • community grows • community recognizes • community develops • community continues • ...
czasownik + community
Kolokacji: 136
community based • community located • community operated • community called • express like communities • community is named • ...
przymiotnik + community
Kolokacji: 499
unincorporated community • local community • international community • Jewish community • rural community • black community • ...
przyimek + community
Kolokacji: 28
including community • across communities • within the community • throughout the community • outside the community • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.