KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"commission" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commission rzeczownik

rzeczownik + commission
Kolokacji: 220
Exchange Commission • election commission • Energy Commission • Planning Commission • Telecommunications Commission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
  • We have to go before the constitutional court or the election commission.
  • The country's election commission asked for more time, but this was refused.
  • But the election commission said the show did not have to comply.
  • The committee did not report the contributions to the election commission.
  • If the group did so, it would have to file reports on its activities with the election commission.
  • The election commission would decide the order by lots each year.
  • Some of them also commented this week to the election commission.
  • But the election commission said it should have also been informed.
  • The two advocacy groups also asked the election commission today to review the issue.
  • A 17-member election commission was later named, headed by a former military officer.
5. Boundary Commission = komisja wytyczająca granice okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii Boundary Commission
9. Forestry Commission = zarząd lasów w Wielkiej Brytanii Forestry Commission
15. Securities Exchange Commission = Wymiana papierów wartościowych Komisja Securities Exchange Commission
16. Citizens Budget Commission = Obywatele rozsądnie gospodarują Prowizją Citizens Budget Commission
20. Landmarks Preservation Commission = Punkty orientacyjne Ochrona Komisja Landmarks Preservation Commission
26. Charity Commission = organizacja pozarządowa nadzorująca działalność organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii Charity Commission
27. University Grants Commission = Dotacje uniwersyteckie Komisja University Grants Commission
28. commission of inquiry = komisja śledcza (zespół powołany do zbadania jakiejś sprawy wagi publicznej) commission of inquiry
31. Law Commission = komisja prawa Law Commission
32. rights commission = prawa komisja rights commission
33. Commodity Futures Trading Commission = Terminowe kontrakty towarowe Handel Komisja Commodity Futures Trading Commission
34. trade commission = komisja do spraw handlu trade commission
36. Transport Commission = Komisja transportowa Transport Commission
37. Learning Commission = Ucząc się Komisji Learning Commission
38. Warren Commission = Warren Komisja Warren Commission
39. United States Commission = Stany Zjednoczone Komisja United States Commission
42. U.S. Commission = USA Komisja U.S. Commission
43. Broadcasting Commission = Komisja radiowo-telewizyjna Broadcasting Commission
44. Sept. commission = Wrzesień komisja Sept. commission
45. Zoning Commission = Podział na strefy Komisja Zoning Commission
47. Consumer Product Safety Commission = Produkt konsumencki Komisja bezpieczeństwa Consumer Product Safety Commission
51. Audit Commission = Rewizja ksiąg Komisja Audit Commission
52. Citizens Crime Commission = Obywatele Komisja kryminalna Citizens Crime Commission
54. Closure Commission = Zamknięcie Komisja Closure Commission
55. sales commission = prowizja od sprzedaży sales commission
56. Safety Commission = Komisja bezpieczeństwa Safety Commission
commission + rzeczownik
Kolokacji: 43
commission member • commission report • commission official • commission chairman • commission staff • ...
commission + czasownik
Kolokacji: 212
commission approves • commission recommends • commission investigating • commission issues • commission proposes • ...
czasownik + commission
Kolokacji: 63
commission headed • commission charged • pay commissions • commission led • receive one's commission • ...
przymiotnik + commission
Kolokacji: 105
European Commission • special commission • independent commission • military commission • Presidential commission • ...
przyimek + commission
Kolokacji: 15
with the Securities Commission • by the Securities Commission • at the Federal Commission • in commission • including commissions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.