"comedy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comedy rzeczownik

rzeczownik + comedy
Kolokacji: 58
situation comedy • television comedy • sketch comedy • screwball comedy • film comedy • comedy of manners • Comedy of Errors • ...
comedy + rzeczownik
Kolokacji: 113
comedy series • comedy show • comedy club • comedy sketch • comedy writer • comedy routine • comedy album • comedy film • ...
comedy + czasownik
Kolokacji: 27
comedy starring • comedy features • comedy shows • comedy comes • comedy opens • ...
czasownik + comedy
Kolokacji: 33
comedy written • comedy directed • perform comedy • comedy called • comedy set • produce comedies • ...
przymiotnik + comedy
Kolokacji: 175
romantic comedy • musical comedy • stand-up comedy • black comedy • British comedy • Best Comedy • dark comedy • new comedy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. stand-up comedy = stand-up (solowy występ komika w postaci monologu) stand-up comedy
  • And I do a bit of stand-up comedy as well.
  • I have been doing stand-up comedy for almost 30 and never wanted to be political.
  • By 2006 she had decided to go into stand-up comedy.
  • He had been doing stand-up comedy for about three years at the time.
  • Green said that going back to stand-up comedy was something he always wanted to do.
  • About once a month you can see stand-up comedy in English here too.
  • The stand-up comedy is at the heart of this production.
  • In 2000, he began doing stand-up comedy and stage shows.
  • Pay television gave stand-up comedy a place on the air in the late '70's.
  • He later turned the accident into part of his stand-up comedy.
6. Best Comedy = Najlepsza Komedia Best Comedy
7. dark comedy = gniewna komedia dark comedy
8. new comedy = nowa komedia new comedy
10. physical comedy = naukowa komedia physical comedy
11. light comedy = lekka komedia light comedy
13. popular comedy = komedia dla szerokiej publiczności popular comedy
14. classic comedy = klasyczna komedia classic comedy
15. human comedy = ludzka komedia human comedy
16. short comedy = krótka komedia short comedy
17. successful comedy = udana komedia successful comedy
18. funny comedy = zabawna komedia funny comedy
19. broad comedy = szeroka komedia broad comedy
20. low comedy = komedia bulwarowa, burleska low comedy
21. improvisational comedy = improwizatorska komedia improvisational comedy
22. high comedy = komedia na wysokim poziomie artystycznym high comedy
23. French comedy = Francuska komedia French comedy
24. satirical comedy = satyryczna komedia satirical comedy
przyimek + comedy
Kolokacji: 13
into comedy • of comedy • for comedy • on comedy • from comedy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.