"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(4) refuse, agree, regret
Kolokacji: 3
(5) seem, appear, hint
Kolokacji: 5
(9) beg, appeal
Kolokacji: 2
(11) struggle, bother, risk
Kolokacji: 4
(14) bind, enable
Kolokacji: 2
1. bound to come = zobowiązany do przyjścia bound to come
  • Why, they were bound to come to the University somehow.
  • "William and Peter are bound to come looking for us."
  • Sooner or later someone was bound to come in that I knew.
  • She was bound to come to see him sooner or later.
  • Sooner or later somebody's bound to come looking for you.
  • Someone is bound to come and wonder why the room has been locked.
  • Someone was bound to come looking; it's a wonder they haven't before now.
  • As things now stand, the crash is bound to come.
  • When that happened, they were bound to come through the gate to try a back door.
  • Someone is bound to come down here again one of these days.
2. enable to come = umożliw przyjście enable to come
(15) know, enjoy, love, serve
Kolokacji: 7
(16) reside, hire
Kolokacji: 2
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.