"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) to, in, for, off, with, ...
Kolokacji: 13
1. come up into = wchodź w górę come up into
2. come out about = wychodzić około come out about
3. come down at = schodzić przy come down at
5. come down through = zejdź całkowicie come down through
  • After a while a figure came down through the dark.
  • I could see where the green wire came down through the floor.
  • "Very often stories come down the generations through the mother."
  • I'm not sure how it came down through the family.
  • He saw them coming down the hill, through the trees.
  • I sneak into my own bed as the blue light comes down through the window.
  • "I can come down through the small gate into the town," she told him.
  • Jack got a good hand coming down through the crowd.
  • "You take the back of your hand and come down through the center," he said.
  • Coming down through some big old trees I come upon a cabin.
6. come off to = schodzić aby come off to
7. come such as = przychodzić taki jak come such as
8. come amidst = przychodzić wśród come amidst
9. come out during = wychodzić podczas come out during
10. come amongst = przychodzić wśród come amongst
11. come out under = wyjdź poniżej come out under
12. come along on = zjawiać się na come along on
13. come atop = przychodzić na come atop
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.