"collection" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

collection rzeczownik

rzeczownik + collection
Kolokacji: 212
art collection • museum collection • data collection • tax collection • library collection • garbage collection • Frick Collection • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
8. fall collection = kolekcjonowanie upadku fall collection
10. coin collection = kolekcja monet coin collection
15. collection of one's work = kolekcjonowanie z czyjś praca collection of one's work
16. hits collection = kolekcja ciosów hits collection
17. DVD collection = DVD kolekcjonowanie DVD collection
19. CD collection = CD kolekcjonowanie CD collection
21. intelligence collection = kolekcjonowanie wywiadowcze intelligence collection
23. revenue collection = kolekcjonowanie przychodu revenue collection
27. Criterion Collection = Kolekcja kryterium Criterion Collection
  • She is at work on a second collection of stories.
  • It was the third book in the series, and the final collection of short stories.
  • There is a more recent collection of short stories about life in the area during the 1970s.
  • It was later followed by a collection of short stories called Beyond.
  • In 1900 he published his first collection of short stories.
  • He published his first book, a collection of short stories, in 2007.
  • During the 1970s he published a first collection of short stories.
  • Said published his first book, a collection of short stories, in 1981.
  • This is a collection of short stories, but that's hard to keep in mind.
  • That is how I happened to find this collection of stories.
36. stamp collection = kolekcja znaczków stamp collection
44. Phillips Collection = Phillips Kolekcjonowanie Phillips Collection
58. collection of tales = gromadzenie opowieści collection of tales
61. collection of artefacts = kolekcja przedmiotów collection of artefacts
63. photography collection = kolekcjonowanie fotografiki photography collection
64. research collection = kolekcjonowanie badawcze research collection
65. core collection = kolekcjonowanie podstawowe core collection
66. toll collection = kolekcjonowanie opłaty toll collection
67. design collection = kolekcja projektowa design collection
68. debt collection = ściąganie należności, windykacja należności debt collection
70. debut collection = debiutanckie kolekcjonowanie debut collection
71. Wallace Collection = Wallace Kolekcjonowanie Wallace Collection
72. reference collection = kolekcja odniesienia reference collection
77. Platinum Collection = Kolekcjonowanie platynowe Platinum Collection
78. waste collection = wywóz odpadów waste collection
collection + rzeczownik
Kolokacji: 36
collection agency • collection plate • collection point • collection system • collection box • ...
collection + czasownik
Kolokacji: 84
collection includes • collection contains • collection consists • collection features • collection grows • collection comprises • ...
czasownik + collection
Kolokacji: 100
collection called • add to one's collection • show one's collection • donate one's collection • see one's collection • ...
przymiotnik + collection
Kolokacji: 269
large collection • private collection • permanent collection • extensive collection • vast collection • comprehensive collection • ...
przyimek + collection
Kolokacji: 17
from one's collection • for one's collection • to one's collection • including a collection • into a collection • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.