"coin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coin rzeczownik

rzeczownik + coin
Kolokacji: 24
gold coin • silver coin • copper coin • dollar coin • euro coin • ...
coin + rzeczownik
Kolokacji: 16
coin collection • coin collector • coin dealer • coin slot • coin laundry • ...
coin + czasownik
Kolokacji: 44
coin works • coin bears • coin shows • coin features • coin depicts • ...
czasownik + coin
Kolokacji: 40
coin is issued • use coins • produce coins • flip a coin • collect coins • toss a coin • throw coins • coin is minted • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. use coins = monety wykorzystania use coins
3. produce coins = przynieś monety produce coins
4. flip a coin = rzucić monetą flip a coin
5. collect coins = ściągnij monety collect coins
6. toss a coin = rzucić monetą toss a coin
7. throw coins = monety rzutu throw coins
8. coin is minted = moneta jest wybita coin is minted
9. coin is found = moneta zostanie znaleziona coin is found
10. take the coin = przyjmij monetę take the coin
11. include coins = obejmuj monety include coins
12. accept coins = zaakceptuj monety accept coins
13. give a coin = daj monetę give a coin
15. drop a coin = obniż monetę drop a coin
przymiotnik + coin
Kolokacji: 63
commemorative coin • small coin • New coin • Roman coin • ancient coin • old coin • ...
przyimek + coin
Kolokacji: 11
of coins • with coins • for coins • on coins • in coins • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.