"coach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coach rzeczownik

rzeczownik + coach
Kolokacji: 154
football coach • basketball coach • line coach • pitching coach • college coach • head coach • baseball coach • soccer coach • ...
coach + rzeczownik
Kolokacji: 26
coach service • coach house • Coaches Association • coach fare • Coaches Poll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. coach service = serwis autokarowy coach service
2. coach house = szopa na dorożkę coach house
4. coach fare = opłata za przejazd autokarowa coach fare
5. Coaches Poll = Trenerzy Głosowanie Coaches Poll
coach + czasownik
Kolokacji: 125
coach tells • coach says • coach makes • coach goes • coach wants • coach comes • coach takes • coach gives • coach calls • ...
czasownik + coach
Kolokacji: 72
pitch coach • appoint coach • serve as the head coach • take over as head coach • appoint as head coach • spend as a coach • ...
przymiotnik + coach
Kolokacji: 125
assistant coach • interim coach • head coach • first-year coach • successful coach • new coach • great coach • black coach • ...
przyimek + coach
Kolokacji: 16
by coach • for coaches • with coaches • from coaches • of coaches • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.