"closed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

closed przymiotnik

closed + rzeczownik
Kolokacji: 130
closed door • closed system • closed session • closed eye • closed meeting • closed fist • closed station • closed eyelid • closed hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. closed system = układ termodynamicznie zamknięty closed system
3. closed eye = zamknięte oko closed eye
4. closed session = niejawne posiedzenie, posiedzenie zamknięte, obrady za zamkniętymi drzwiami closed session
5. closed meeting = posiedzenie zamknięte closed meeting
7. closed fist = zamknięta pięść closed fist
8. closed eyelid = zamknięta powieka closed eyelid
9. closed hand = zamknięta ręka closed hand
10. closed society = zamknięte społeczeństwo closed society
11. closed hearing = rozprawa zamknięta closed hearing
12. closed loop = obwód zamknięty closed loop
13. closed shop = miejsce pracy\, w którym mogą być zatrudnieni tylko członkowie związków zawodowych closed shop
14. closed room = zamknięty pokój closed room
15. closed lid = zamknięta powieka closed lid
16. closed position = zakończona pozycja closed position
17. closed circuit = obwód zamknięty closed circuit
18. closed book = zamknięty rozdział (sprawa, o której nie chce się więcej wspominać) closed book
19. closed space = zamknięta przestrzeń closed space
20. closed circle = zamknięte koło closed circle
21. closed set = zbiór domknięty closed set
czasownik + closed
Kolokacji: 6
remain closed • order closed • slide closed • swing closed • snap closed • ...
przysłówek + closed
Kolokacji: 5
algebraically closed • relatively closed • closed indefinitely • most closed • partly closed
closed + przyimek
Kolokacji: 3
closed for • closed to • closed until

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.