"clinic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clinic rzeczownik

rzeczownik + clinic
Kolokacji: 78
health clinic • Mayo Clinic • abortion clinic • Cleveland Clinic • outpatient clinic • fertility clinic • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. Mayo Clinic = klinika Mayo (sławna klinika w USA) Mayo Clinic
4. Cleveland Clinic = Cleveland Przychodnia Cleveland Clinic
6. fertility clinic = klinika leczenia bezpłodności fertility clinic
7. community clinic = przychodnia społeczna community clinic
8. rehabilitation clinic = przychodnia związana z rehabilitacją rehabilitation clinic
9. methadone clinic = przychodnia metadonu methadone clinic
clinic + rzeczownik
Kolokacji: 14
clinic visit • clinic worker • clinic patient • clinic staff • clinic setting • ...
clinic + czasownik
Kolokacji: 16
clinic provides • clinic offers • clinic opens • clinic serves • clinic operates • ...
czasownik + clinic
Kolokacji: 21
operate clinics • take to a clinic • open a clinic • include a clinic • conduct clinics • ...
przymiotnik + clinic
Kolokacji: 45
medical clinic • private clinic • dental clinic • free clinic • local clinic • psychiatric clinic • ...
przyimek + clinic
Kolokacji: 11
of clinics • in clinics • for clinics • with clinics • at the clinic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.