"clerk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clerk rzeczownik

rzeczownik + clerk
Kolokacji: 65
law clerk • court clerk • town clerk • sales clerk • desk clerk • county clerk • store clerk • city clerk • bank clerk • hotel clerk • ...
clerk + rzeczownik
Kolokacji: 3
James Clerk Maxwell • clerk typist • Clerk Maxwell
clerk + czasownik
Kolokacji: 75
clerk says • clerk tells • clerk looks • clerk takes • clerk asks • ...
czasownik + clerk
Kolokacji: 13
serve as a law clerk • appoint clerk • elect clerk • join as a clerk • hire clerks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. serve as a law clerk = służ w stopniu urzędnika prawa serve as a law clerk
2. appoint clerk = mianuj urzędnika appoint clerk
przymiotnik + clerk
Kolokacji: 35
postal clerk • chief clerk • young clerk • token clerk • junior clerk • ...
przyimek + clerk
Kolokacji: 7
for clerks • of clerks • to the clerk • with the clerk • from the clerk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.