"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear przymiotnik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 399
clear sky • clear view • clear evidence • clear picture • clear message • clear sign • clear indication • clear signal • ...
czasownik + clear
Kolokacji: 44
make clear • become clear • steer clear • keep clear • come clear • stand clear • grow clearer • run clear • look clear • pull clear • ...
przysłówek + clear
Kolokacji: 74
pretty clear • perfectly clear • entirely clear • abundantly clear • absolutely clear • immediately clear • fairly clear • completely clear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. pretty clear = całkiem czysty pretty clear
2. perfectly clear = zupełnie czysty perfectly clear
3. entirely clear = całkowicie czysty entirely clear
4. abundantly clear = aż nazbyt czysty abundantly clear
5. absolutely clear = całkiem jasny, absolutnie przejrzysty absolutely clear
6. immediately clear = natychmiast czysty immediately clear
7. completely clear = całkowicie czysty completely clear
8. fairly clear = dość czysty fairly clear
9. well clear = bardzo czysty well clear
10. relatively clear = stosunkowo czysty relatively clear
11. increasingly clear = coraz bardziej czysty increasingly clear
12. painfully clear = nieznośnie czysty painfully clear
13. once clear = kiedyś czysty once clear
14. equally clear = tak samo czysty equally clear
15. reasonably clear = dość czysty reasonably clear
16. sufficiently clear = wystarczająco czysty sufficiently clear
clear + przyimek
Kolokacji: 29
clear about • clear to • clear from • clear on • clear in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.