Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"city" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

city rzeczownik

rzeczownik + city
Kolokacji: 468
Kansas City • Mexico City • capital city • Jersey City • Atlantic City • Oklahoma City • Manchester City • Quebec City • Iowa City • ...
city + rzeczownik
Kolokacji: 467
City Council • City Hall • city official • city limit • city block • city resident • City Charter • city manager • city dweller • ...
city + czasownik
Kolokacji: 390
city plans • city grows • city adopts • city offers • city seeks • city expands • city faces • city falls • city suffers • city builds • ...
czasownik + city
Kolokacji: 370
tour cities • city called • born in New City • base in New City • play for Bradford City • die in New City • work in New City • ...
przymiotnik + city
Kolokacji: 496
large city • major city • ancient city • inner city • northern city • industrial city • coastal city • holy city • walled city • populous city • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. inner city = podupadła część śródmieścia inner city
6. northern city = miasto położone na północy northern city
7. industrial city = przemysłowe miasto industrial city
8. coastal city = nadbrzeżne miasto coastal city
9. holy city = święte miasto holy city
10. walled city = miasto otoczone murami walled city
11. populous city = ludne miasto populous city
12. second-largest city = drugi-duży miasto second-largest city
13. nearest city = najbliższe miasto nearest city
14. provincial city = prowincjusz miasto provincial city
15. crowded city = wtłoczone miasto crowded city
18. southern city = południowe miasto southern city
19. central city = największe miasto na obszarze metropolitalnym central city
20. Greek city = Greckie miasto Greek city
21. medieval city = średniowieczne miasto medieval city
22. European city = Miasto europejskie European city
23. German city = Niemieckie miasto German city
24. Italian city = Włoskie miasto Italian city
26. American city = Amerykańskie miasto American city
27. old city = stare miasto old city
28. whole city = całe miasto whole city
29. modern city = dzisiejsze miasto modern city
30. beautiful city = piękne miasto beautiful city
31. Chinese city = Chińskie miasto Chinese city
32. eastern city = wschodnie miasto eastern city
33. Canadian city = Kanadyjskie miasto Canadian city
34. historic city = pradawne miasto historic city
35. Roman city = Rzymianin miasto Roman city
37. principal city = główne miasto principal city
38. western city = zachodnie miasto western city
39. Russian city = Rosyjskie miasto Russian city
40. Japanese city = Japońskie miasto Japanese city
41. Indian city = Indyjskie miasto Indian city
42. new city = nowe miasto new city
43. different city = inne miasto different city
44. main city = główne miasto main city
45. French city = Francuskie miasto French city
46. Spanish city = Hiszpańskie miasto Spanish city
47. Iraqi city = Irakijczyk miasto Iraqi city
48. fortified city = umocnione miasto fortified city
49. native city = rodzinne miasto native city
  • He died in his native city on 26 February 1814.
  • He felt with some justification that in his native city every man's hand was against him.
  • After service in the army, he returned to his native city to practice law.
  • She died of cancer and was buried in her native city.
  • Nine months later, he died in his native city at the age of 84.
  • He died in his native city at the age of 85.
  • The following night I told him the story of his native city.
  • The song was about her native city and became quite famous.
  • "And you never sought to return to your native city?"
  • There is a street named after him in his native city.
50. rich city = bogate miasto rich city
51. only city = jedyne miasto only city
52. distant city = dalekie miasto distant city
53. poor city = biedne miasto poor city
54. important city = ważne miasto important city
55. independent city = niezależne miasto independent city
56. proper city = właściwe miasto proper city
57. neighboring city = sąsiednie miasto neighboring city
58. greatest city = najbardziej wielkie miasto greatest city
59. underground city = podziemne miasto underground city
61. bustling city = tętniące życiem miasto bustling city
63. fictional city = fikcyjne miasto fictional city
64. cosmopolitan city = kosmopolita miasto cosmopolitan city
65. strange city = obce miasto strange city
66. prosperous city = bogate miasto prosperous city
67. Brazilian city = Brazylijczyk miasto Brazilian city
68. incorporated city = włączone miasto incorporated city
69. free city = wolne miasto free city
70. little city = mało miasta little city
71. English city = Angielskie miasto English city
72. imperial city = imperialne miasto imperial city
73. sprawling city = miasto, którego powierzchnia jest rozciągnięta na dużym obszarze sprawling city
75. British city = Brytyjskie miasto British city
76. Dutch city = Holenderskie miasto Dutch city
77. metropolitan city = mieszkaniec metropolii miasto metropolitan city
78. best city = najlepsze miasto best city
79. single city = jedno miasto single city
80. Polish city = Polskie miasto Polish city
81. Democratic city = Demokratyczne miasto Democratic city
82. Israeli city = Izraelskie miasto Israeli city
83. Mexican city = Meksykańskie miasto Mexican city
84. third-largest city = trzeci-duży miasto third-largest city
86. foreign city = obce miasto foreign city
87. international city = międzynarodowe miasto international city
88. safe city = bezpieczne miasto safe city
89. famous city = sławne miasto famous city
90. key city = kluczowe miasto key city
91. northeastern city = miasto położone na północnym wschodzie northeastern city
92. Palestinian city = Palestyńskie miasto Palestinian city
93. diverse city = odmienne miasto diverse city
94. wealthy city = bogate miasto wealthy city
95. chief city = główne miasto chief city
96. African city = Afrykańskie miasto African city
97. prefecture-level city = miasto na poziomie prefektura prefecture-level city
98. real city = rzeczywiste miasto real city
99. certain city = pewne miasto certain city
100. Iranian city = Irańskie miasto Iranian city
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 120
przyimek + city
Kolokacji: 45
among cities • far from the city • close to the city • unlike cities • throughout the city • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.