"cigarette" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cigarette rzeczownik

rzeczownik + cigarette
Kolokacji: 15
marijuana cigarette • Marlboro cigarette • Camel cigarette • Winston cigarette • Strike cigarette • ...
cigarette + rzeczownik
Kolokacji: 53
cigarette smoke • cigarette smoking • cigarette butt • cigarette maker • cigarette tax • cigarette company • cigarette pack • ...
cigarette + czasownik
Kolokacji: 21
cigarette dangling • cigarette causes • cigarette burns • cigarette hanging • cigarette contains • ...
czasownik + cigarette
Kolokacji: 43
sell cigarettes • buy cigarettes • stub out one's cigarette • smoke a cigarette • light a cigarette • draw on one's cigarette • ...
przymiotnik + cigarette
Kolokacji: 41
American cigarette • fresh cigarette • hand-rolled cigarette • half-smoked cigarette • new cigarette • ...
przyimek + cigarette
Kolokacji: 17
of cigarettes • on cigarettes • to cigarettes • from one's cigarette • in cigarettes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.