ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"choose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choose czasownik

choose + rzeczownik
Kolokacji: 178
choose sides • choose songs • choose electors • choose colors • choose life • choose body font • choose Dartmoor • ...
czasownik + choose
Kolokacji: 19
forced to choose • allow to choose • ask to choose • want to choose • get to choose • ...
choose + przyimek
Kolokacji: 43
choose between • choose among • choose from • chosen by • chosen for • ...
choose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 101
carefully chosen • randomly chosen • deliberately choose • choose wisely • simply choose • eventually choose • finally choose • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.