"chip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chip rzeczownik

rzeczownik + chip
Kolokacji: 82
computer chip • potato chip • bargaining chip • memory chip • wood chip • ice chip • silicon chip • bone chip • chocolate chip • ...
chip + rzeczownik
Kolokacji: 44
chip maker • CHIP SHOT • chip shop • chocolate chip cookie • chip design • ...
chip + czasownik
Kolokacji: 15
chip falls • chip contains • chip flies • chip uses • chip makes • ...
czasownik + chip
Kolokacji: 36
chip used • make chips • suck on ice chips • produce chips • sell chips • eat chips • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. chip used = odłamek użył chip used
2. make chips = marki odłamki make chips
3. suck on ice chips = ssij na odłamkach lodu suck on ice chips
4. produce chips = wyprodukuj chipsy produce chips
5. sell chips = sprzedaj odłamki sell chips
6. eat chips = zjedz chipsy eat chips
7. chip designed = odłamek zaprojektował chip designed
8. get chips = mieć odłamki get chips
przymiotnik + chip
Kolokacji: 49
blue chip • new chip • single chip • small chip • tiny chip • ...
przyimek + chip
Kolokacji: 14
to chip • of chips • with chips • for chips • in chips • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.