BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"child" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

child rzeczownik

rzeczownik + child
Kolokacji: 84
poster child • Julia Child • neighborhood child • school child • street child • child of one's marriage • city child • father child • love child • ...
child + rzeczownik
Kolokacji: 119
child abuse • child care • child actor • child pornography • child support • child labor • child prodigy • child molester • child welfare • ...
child + czasownik
Kolokacji: 468
child learns • child attends • child grows • child suffers • child cries • child dies • child plays • child enters • child experiences • ...
czasownik + child
Kolokacji: 404
child born • teach children • educate children • bear children • protect children • harm children • affect children • treat children • ...
przymiotnik + child
Kolokacji: 478
young child • unborn child • disabled child • illegitimate child • eldest child • sick child • foster child • school-age child • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. unborn child = dziecko nienarodzone unborn child
6. eldest child = najstarsze dziecko eldest child
7. sick child = chore dziecko sick child
8. foster child = przybrane dziecko, przysposobione dziecko foster child
9. school-age child = dziecko w wieku szkolnym school-age child
12. innocent child = niewinne dziecko innocent child
13. adult child = dziecko osoby dorosłej adult child
14. disadvantaged child = dziecko pokrzywdzonych przez los disadvantaged child
15. gifted child = utalentowane dziecko gifted child
16. handicapped child = upośledzone dziecko handicapped child
18. newborn child = noworodek newborn child
19. underprivileged child = dziecko grup o niższym statusie underprivileged child
20. autistic child = autystyczne dziecko autistic child
21. needy child = ubodzy dziecko needy child
22. preschool child = dziecko przedszkola preschool child
23. ill child = chore dziecko ill child
24. frightened child = przerażone dziecko frightened child
25. abused child = dziecko maltretowane abused child
26. small child = kilkuletnie dziecko small child
27. poor child = dzieciaczyna poor child
28. deaf child = głuche dziecko deaf child
29. old child = stare dziecko old child
31. Jewish child = Żydowskie dziecko Jewish child
32. male child = dziecko płcie męskiej male child
35. adopted child = dziecko adoptowane adopted child
37. American child = Amerykańskie dziecko American child
38. dead child = zmarłe dziecko dead child
39. white child = białe dziecko white child
40. middle child = "środkowe" dziecko middle child
41. local child = miejscowe dziecko local child
42. human child = ludzkie dziecko human child
43. additional child = dodatkowe dziecko additional child
44. female child = dziecko płci żeńskiej female child
45. new child = nowe dziecko new child
46. biological child = biologiczne dziecko biological child
47. happy child = szczęśliwe dziecko happy child
48. normal child = normalne dziecko normal child
49. teenage child = nastoletnie dziecko teenage child
50. following child = jadąc za dzieckiem following child
51. good child = dobre dziecko good child
52. troubled child = zmartwione dziecko troubled child
53. special child = specjalne dziecko special child
54. immigrant child = dziecko imigranta immigrant child
55. African child = Afrykańskie dziecko African child
56. minor child = drugorzędne dziecko minor child
57. hungry child = głodne dziecko hungry child
58. legitimate child = dziecko pochodzące z małżeństwa legitimate child
59. bright child = bystre dziecko bright child
60. Hispanic child = Iberyjskie dziecko Hispanic child
61. low-income child = dziecko o niskich dochodach low-income child
62. single child = stanu wolnego dziecko single child
63. inner-city child = dziecko dotyczące podupadłej części śródmieścia inner-city child
64. naughty child = nieposłuszne dziecko naughty child
65. inner child = wewnętrzne dziecko (w psychologii) inner child
66. missing child = tęskniąc za dzieckiem missing child
67. pre-school child = dziecko przedszkola pre-school child
68. uninsured child = nieubezpieczone dziecko uninsured child
69. precocious child = przedwcześnie dojrzałe dziecko precocious child
70. Indian child = Indyjskie dziecko Indian child
71. disturbed child = niezrównoważone dziecko disturbed child
72. real child = prawdziwe dziecko real child
73. mere child = zwykłe dziecko mere child
74. talented child = utalentowane dziecko talented child
75. lost child = stracone dziecko lost child
76. wild child = dzikie dziecko, wilcze dziecko (odizolowane od ludzi, czasami wychowywane przez zwierzęta) wild child
77. beloved child = dziecko ukochanego beloved child
79. sickly child = chorowite dziecko sickly child
82. eligible child = dziecko spełniające niezbędne warunki eligible child
83. blind child = niewidome dziecko blind child
84. unwanted child = niechciane dziecko unwanted child
85. known child = znane dziecko known child
86. school-aged child = school-aged dziecko school-aged child
87. sweet child = słodkie dziecko sweet child
88. lovely child = śliczne dziecko lovely child
89. individual child = pojedyncze dziecko individual child
90. African-American child = Afrykański-Amerykanin dziecko African-American child
91. Palestinian child = Palestyńskie dziecko Palestinian child
92. grown-up child = dorosła dziecko grown-up child
93. teen-age child = teen-age dziecko teen-age child
94. first-born child = dziecko pierworodnego first-born child
95. retarded child = upośledzone dziecko retarded child
96. helpless child = bezsilne dziecko helpless child
97. malnourished child = niedożywione dziecko malnourished child
98. tiny child = maleńkie dziecko tiny child
99. Iraqi child = Irakijczyk dziecko Iraqi child
100. British child = Brytyjskie dziecko British child
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 110
przyimek + child
Kolokacji: 47
per child • among children • for children • including children • with children • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.