KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"child" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

child rzeczownik

rzeczownik + child
Kolokacji: 84
poster child • Julia Child • neighborhood child • school child • street child • child of one's marriage • city child • father child • love child • ...
child + rzeczownik
Kolokacji: 119
child abuse • child care • child actor • child pornography • child support • child labor • child prodigy • child molester • child welfare • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. child abuse = wykorzystywanie dzieci (najczęściej seksualne) child abuse
2. child care = opieka przedszkolna, opieka nad dziećmi child care
6. child labor = zatrudnianie nieletnich child labor
7. child prodigy = cudowne dziecko (geniusz) child prodigy
10. child soldier = dzieci żołnierze, dzieci w wojsku child soldier
13. child molestation = molestowanie dzieci child molestation
14. child actress = aktorka dziecka child actress
15. child star = dziecięca gwiazda (np. ekranu) child star
16. Child Health = Dziecko Zdrowie Child Health
18. child abduction = uprowadzenie dziecka, porwanie dziecka child abduction
20. child benefit = zasiłek na dziecko child benefit
23. child welfare agency = agencja dobra dziecka child welfare agency
24. children age = dzieci wiek children age
26. child custody = kuratela, opieka prawna (np. nad dzieckiem) child custody
27. child service = dziecko usługa child service
28. child mortality = śmiertelność dzieci child mortality
29. child psychiatry = psychiatria dziecięca child psychiatry
30. child welfare system = system dobra dziecka child welfare system
31. child care center = centrum pomocy dla dzieci child care center
33. child abuser = wykorzystująca dziecko child abuser
34. child victim = ofiara dziecka child victim
35. child marriage = małżeństwo dziecka child marriage
37. Child Jesus = Dziecko Jezus Child Jesus
38. child bride = panna młoda dziecka child bride
39. child neglect = zaniedbanie dziecka child neglect
40. child safety = bezpieczeństwo dziecka child safety
41. Children Family Service = Dzieci Usługa rodzinna Children Family Service
child + czasownik
Kolokacji: 468
child learns • child attends • child grows • child suffers • child cries • child dies • child plays • child enters • child experiences • ...
czasownik + child
Kolokacji: 404
child born • teach children • educate children • bear children • protect children • harm children • affect children • treat children • ...
przymiotnik + child
Kolokacji: 478
young child • unborn child • disabled child • illegitimate child • eldest child • sick child • foster child • school-age child • ...
przyimek + child
Kolokacji: 47
per child • among children • for children • including children • with children • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.