"chief" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chief rzeczownik

rzeczownik + chief
Kolokacji: 113
police chief • deputy chief • army chief • security chief • bureau chief • crew chief • intelligence chief • fire chief • clan chief • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
6. crew chief = szef ekipy crew chief
8. fire chief = naczelnik straży pożarnej fire chief
10. party chief = przywódca partii party chief
11. service chief = szef służbowy service chief
15. Adidas chief = Adidas szef Adidas chief
21. Kaiser Chief = Kajzer Szef Kaiser Chief
22. Washington bureau chief = Szef biura waszyngtoński Washington bureau chief
23. war chief = watażka, wódz wojenny war chief
24. chief of one's office = główny z czyjś biuro chief of one's office
25. chief of the magazine = główny z magazynu chief of the magazine
27. chief of surgery = główny z operacji chief of surgery
28. union chief = szef związkowy union chief
29. chief of detectives = główny z oficerów śledczych chief of detectives
30. Air Force Chief = Szef wojskowy Air Force Chief
32. branch chief = szef gałęzi branch chief
33. studio chief = szef studia studio chief
34. policy chief = szef polityczny policy chief
35. marketing chief = szef marketingowy marketing chief
36. chief of state = głowa państwa chief of state
chief + rzeczownik
Kolokacji: 19
Chief Constable • Lord Chief Justice • Chief Joseph • Chief Obrien • Chief Seattle • ...
chief + czasownik
Kolokacji: 99
chief says • chief tells • chief takes • chief makes • chief leads • chief goes • ...
czasownik + chief
Kolokacji: 32
appoint Chief • name chief • claim Adidas chief • make chief • play for the Kansas Chiefs • serve as Chief • ...
przymiotnik + chief
Kolokacji: 63
tribal chief • Indian chief • military chief • local chief • current chief • new chief • assistant chief • paramount chief • ...
przyimek + chief
Kolokacji: 14
in chief • for the Kansas Chiefs • against the Kansas Chiefs • under one's chief • to the Chief • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.