"chief" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chief przymiotnik

chief + rzeczownik
Kolokacji: 219
chief executive • chief economist • chief engineer • chief counsel • chief judge • chief adviser • chief justice • chief negotiator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. chief executive = przewodniczący zarządu firmy, dyrektor generalny chief executive
2. chief economist = główny ekonomista chief economist
3. chief engineer = główny inżynier chief engineer
4. chief counsel = główny pełnomocnik procesowy chief counsel
5. chief judge = sędzia przewodniczący chief judge
6. chief adviser = główny doradca chief adviser
7. chief justice = przewodniczący kompletu sędziowskiego chief justice
9. chief editor = redaktor naczelny chief editor
  • From 1971 to 1974 he was chief editor of the business magazine Capital.
  • He was the chief editor of the paper during two periods, until 1909.
  • In 1909-1921, she was chief editor responsible for the paper's foreign news department.
  • He was chief editor with this publication from 1912 to 1914.
  • He became the chief editor in March 1869, and continued with the paper until 1891.
  • He then worked as chief editor again from 1890 to 1908.
  • He was the chief editor of this newspaper for 40 years.
  • Between 1986 and 1999 he was chief editor of this prestigious journal.
  • In this particular case, he actually served as chief editor of the school paper.
  • He was the chief editor on and off for nearly 9 years.
10. chief sponsor = główny sponsor chief sponsor
11. chief architect = główny architekt chief architect
12. chief minister = szef rządu stanowego w Indiach chief minister
14. chief scientist = główny naukowiec chief scientist
15. chief rival = główny rywal chief rival
16. chief designer = główny projektant chief designer
17. chief reason = główny powód chief reason
18. chief curator = główny kustosz chief curator
20. chief prosecutor = główny oskarżyciel chief prosecutor
21. chief spokesman = główny rzecznik chief spokesman
22. chief conductor = główny dyrygent chief conductor
23. chief competitor = główny konkurent chief competitor
25. chief correspondent = główny korespondent chief correspondent
26. chief examiner = główny egzaminator chief examiner
27. chief witness = główny świadek chief witness
28. chief meteorologist = główny meteorolog chief meteorologist
29. chief town = główne miasto chief town
30. chief administrator = główny zarządca chief administrator
31. chief city = główne miasto chief city
32. chief rabbi = główny rabin chief rabbi
33. chief inspector = starszy aspirant chief inspector
34. chief advisor = główny doradca chief advisor
36. chief representative = główny przedstawiciel chief representative
37. chief source = główne źródło chief source
38. chief clerk = kierownik biura chief clerk
39. chief interest = główny interes chief interest
40. chief resident = główny mieszkaniec chief resident
41. chief United State = główne zjednoczone państwo chief United State
42. chief lawyer = główny prawnik chief lawyer
43. chief assistant = pierwszy asystent, prawa ręka chief assistant
44. chief aide = główny bliski współpracownik chief aide
45. chief investigator = główny oficer śledczy chief investigator
46. chief whip = rzecznik dyscypliny klubowej chief whip
47. chief lobbyist = główny członek grupy nacisku chief lobbyist
48. chief football writer = główny pisarz piłkarski chief football writer
49. chief official = główny urzędnik chief official

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.