KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
5. against one's chest = przeciwko czyjś klatka piersiowa against one's chest
6. into one's chest = do czyjś klatka piersiowa into one's chest
8. at one's chest = przy czyjś klatka piersiowa at one's chest
9. over one's chest = ponad czyjś klatka piersiowa over one's chest
10. through one's chest = całkowicie czyjś klatka piersiowa through one's chest
11. around one's chest = około czyjś klatka piersiowa around one's chest
12. out of one's chest = z czyjś klatka piersiowa out of one's chest
13. onto one's chest = na czyjś klatka piersiowa onto one's chest
14. inside one's chest = wewnątrz czyjś klatka piersiowa inside one's chest
15. for one's chest = dla czyjś klatka piersiowa for one's chest
16. off one's chest = daleko czyjś klatka piersiowa off one's chest
  • There, I feel much better with that off my chest.
  • I was glad he'd finally been able to get that off his chest.
  • He was clearly determined to get something off his chest.
  • He couldn't take his eyes off her beautiful chest and she knew it.
  • I see you need to get something off your chest here.
  • It's kind of having someone to be able to get something off your chest.
  • I just needed to get these two issues off my chest.
  • Or maybe it's just getting the thing off my chest.
  • I need to talk and get something off my chest.
  • Finally, I have to get one more thing off my chest.
17. upon one's chest = na czyjś klatka piersiowa upon one's chest
18. close to one's chest = blisko czyjś klatka piersiowa close to one's chest
19. down one's chest = w dół czyjś klatka piersiowa down one's chest
20. toward one's chest = w kierunku czyjś klatka piersiowa toward one's chest
23. about one's chest = około czyjś klatka piersiowa about one's chest
24. within one's chest = wewnątrz czyjś klatka piersiowa within one's chest

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.