"chemistry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chemistry rzeczownik

rzeczownik + chemistry
Kolokacji: 21
brain chemistry • body chemistry • team chemistry • quantum chemistry • blood chemistry • ...
chemistry + rzeczownik
Kolokacji: 28
chemistry department • chemistry professor • chemistry lab • chemistry teacher • chemistry laboratory • ...
czasownik + chemistry
Kolokacji: 21
study chemistry • receive in chemistry • teach chemistry • earn in chemistry • include chemistry • ...
przymiotnik + chemistry
Kolokacji: 49
organic chemistry • physical chemistry • inorganic chemistry • analytical chemistry • computational chemistry • ...
przyimek + chemistry
Kolokacji: 13
in chemistry • of chemistry • for chemistry • to chemistry • on chemistry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.