BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"cheek" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cheek rzeczownik

rzeczownik + cheek
Kolokacji: 13
Maurice Cheek • beef cheek • veal cheek • apple cheek • butt cheek • ...
cheek + rzeczownik
Kolokacji: 10
cheek bone • cheek tooth • cheek muscle • cheek pouch • cheek patch • ...
cheek + czasownik
Kolokacji: 48
cheek flushes • cheek burns • cheek turns • cheek grows • cheek reddens • ...
czasownik + cheek
Kolokacji: 91
touch one's cheek • kiss one's cheek • run down one's cheeks • roll down one's cheeks • stroke one's cheek • rub one's cheek • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. touch one's cheek = dotknięcie czyjś policzek touch one's cheek
3. run down one's cheeks = zbiec czyjś policzki run down one's cheeks
5. stroke one's cheek = cios czyjś policzek stroke one's cheek
8. stream down one's cheeks = strumień w dół czyjś policzki stream down one's cheeks
9. pat one's cheek = klepnięcie czyjś policzek pat one's cheek
11. brush one's cheek = szczotka czyjś policzek brush one's cheek
  • As he brushed his cheek against one, she withdrew them.
  • He let go slowly, and her lips brushed his cheek again.
  • He brushed her cheek with the back of his hand.
  • She moved until they were very close and her breath brushed his cheek.
  • His fingers brushed her cheek and then fell to the floor.
  • A breath of wind brushed his cheek and was gone.
  • Her hair brushed his cheek and sent waves of fire through him.
  • He leaned close enough for his hair to brush my cheek.
  • He brushed her cheek with a finger, and she gave a start.
  • As he stood, the back of his hand brushed my cheek.
13. lay one's cheek = kłaść czyjś policzek lay one's cheek
14. cheek is flushed = policzek jest poczerwieniały cheek is flushed
15. slide down one's cheeks = zjeżdżać w dół czyjś policzki slide down one's cheeks
20. press against one's cheek = prasa przeciwko czyjś policzek press against one's cheek
21. plant on one's cheek = roślina na czyjś policzek plant on one's cheek
22. puff out one's cheeks = podmuch na zewnątrz czyjś policzki puff out one's cheeks
23. run down one's cheek = zbiec czyjś policzek run down one's cheek
24. wipe one's cheeks = wytarcie czyjś policzki wipe one's cheeks
25. course down one's cheeks = kurs w dół czyjś policzki course down one's cheeks
26. scratch one's cheek = podrap się w policzek scratch one's cheek
27. feel against one's cheek = czuć przeciwko czyjś policzek feel against one's cheek
przymiotnik + cheek
Kolokacji: 91
left cheek • right cheek • pale cheek • rosy cheek • smooth cheek • sunken cheek • ...
przyimek + cheek
Kolokacji: 25
on one's cheek • in one's cheeks • to one's cheek • of one's cheek • against one's cheek • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.