BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"charity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

charity rzeczownik

rzeczownik + charity
Kolokacji: 12
CATHOLIC CHARITY of the ARCHDIOCESE • charity of one's choice • UK charity • cancer charity • AIDS charity • ...
charity + rzeczownik
Kolokacji: 82
charity event • charity work • charity organization • charity concert • charity auction • charity shop • Charity Commission • charity ball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. charity event = spotkanie dobroczynne charity event
2. charity work = praca charytatywna charity work
3. charity organization = organizacja dobroczynna charity organization
4. charity concert = koncert dobroczynny charity concert
6. charity shop = sklep z rzeczami używanymi (dochód przeznaczany jest zwykle na cele charytatywne) charity shop
7. Charity Commission = organizacja pozarządowa nadzorująca działalność organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii Charity Commission
8. charity ball = bal na cele dobroczynne charity ball
10. charity care = darmowa opieka zdrowotna charity care
11. charity school = szkoła utrzymywana z darowizn (zazwyczaj szkoły wiejskie prowadzone przez organizacje religijne) charity school
12. charity case = przypadek dobroczynny charity case
13. charity group = grupa dobroczynna charity group
14. Charity Navigator = Nawigator dobroczynny Charity Navigator
15. charity worker = działacz społeczny, wolontariusz charity worker
16. charity project = projekt dobroczynny charity project
17. charity fund = fundusz dobroczynny charity fund
charity + czasownik
Kolokacji: 34
charity provides • charity working • charity receives • charity begins • charity runs • ...
czasownik + charity
Kolokacji: 38
charity supported • make to a charity • donate to charity • charity founded • give to charity • raise for charity • ...
przymiotnik + charity
Kolokacji: 55
local charity • CATHOLIC CHARITY • private charity • favorite charity • national charity • public charity • ...
przyimek + charity
Kolokacji: 15
to charity • for charity • of charity • on charity • from charities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.