Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
2. English Channel = Kanał La Manche English Channel
  • The type in which the first flight across the English Channel was made.
  • In 1912, she became the first woman to fly across the English Channel.
  • They expected to see the English Channel, every minute, but it did not happen.
  • They must be well into the English Channel by now.
  • A year later she became the first woman to fly over the English Channel.
  • And so there's a big mountain range running up the middle of the country, someone thought once was the English Channel.
  • She was the first woman to swim the English Channel.
  • The first major race was in 1903 across the English Channel.
  • Many of the soldiers seem at sea in the English Channel.
  • Indeed, the search still goes on in the English Channel.
3. cable channel = kanał telewizji kablowej cable channel
4. TV channel = kanał telewizyjny TV channel
12. distribution channel = kanał dystrybucji, kanał dystrybucyjny, kanał marketingowy distribution channel
14. Weather Channel = Kanał meteorologiczny Weather Channel
15. river channel = kanał rzeki river channel
16. ion channel = kanał jonowy ion channel
18. music channel = kanał muzyczny music channel
19. water channel = kanał na wodę water channel
22. Fox News Channel = Wiadomości z lisów Kanał Fox News Channel
25. Travel Channel = Kanał turystyczny Travel Channel
26. Sci Fi Channel = Sci Fi Kanał Sci Fi Channel
27. Sci-Fi Channel = Fantastyka naukowa Kanał Sci-Fi Channel
28. sister channel = kanał bliźniaczy sister channel
29. Family Channel = Kanał dla całej rodziny Family Channel
30. analog channel = kanał analogowy analog channel
31. shipping channel = kanał morski shipping channel
33. Learning Channel = Ucząc się Kanału Learning Channel
34. Hallmark Channel = Cecha charakterystyczna Kanał Hallmark Channel
36. Golf Channel = Kanał golfowy Golf Channel
38. drainage channel = koryto odpływowe drainage channel
39. HD channel = Kanał HD HD channel
41. sodium channel = kanał sodowy sodium channel
42. media channel = kanał medialny media channel
43. cable television channel = kanał telewizyjny kablowy cable television channel
44. sales channel = kanał dystrybucji, kanał sprzedaży sales channel
45. broadcast channel = kanał programu broadcast channel
46. irrigation channel = kanał nawadniający, rów irygacyjny irrigation channel
47. BBC News Channel = Wiadomości BBC Kanał BBC News Channel
48. video channel = kanał wideo video channel
49. navigation channel = kanał nawigacyjny navigation channel
50. Sky channel = Kanał nieba Sky channel
52. access channel = kanał dostępu access channel
53. information channel = kanał informacyjny (np. w TV) information channel
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...
przyimek + channel
Kolokacji: 20
through channels • of channels • into channels • with channels • by channels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.