"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
2. main channel = kanał główny main channel
3. narrow channel = wąski kanał narrow channel
4. virtual channel = kanał wirtualny virtual channel
5. private channel = osobisty kanał private channel
6. local channel = program lokalny local channel
9. deep channel = głęboki kanał deep channel
10. diplomatic channel = kanał dyplomatyczny diplomatic channel
13. national channel = krajowy kanał national channel
14. open channel = otwarty kanał open channel
15. available channel = dostępny kanał available channel
16. normal channel = normalny kanał normal channel
17. commercial channel = kanał komercyjny, kanał reklamowy commercial channel
18. single channel = jeden kanał single channel
19. proper channel = porządny kanał proper channel
20. separate channel = oddzielny kanał separate channel
21. small channel = mały kanał small channel
22. additional channel = dodatkowy kanał additional channel
23. regional channel = regionalny kanał regional channel
25. international channel = międzynarodowy kanał international channel
26. only channel = jedyny kanał only channel
27. wide channel = szeroko zakrojony kanał wide channel
28. popular channel = popularny kanał popular channel
29. public channel = publiczny kanał public channel
30. major channel = główny kanał major channel
32. legal channel = prawny kanał legal channel
33. secure channel = bezpieczny kanał secure channel
34. usual channel = zwykły kanał usual channel
przyimek + channel
Kolokacji: 20
through channels • of channels • into channels • with channels • by channels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.