14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"channel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

channel rzeczownik

rzeczownik + channel
Kolokacji: 165
television channel • English Channel • cable channel • TV channel • Discovery Channel • YouTube channel • news channel • ...
channel + rzeczownik
Kolokacji: 64
Channel Island • Channel Tunnel • Channel quiz • calcium channel blocker • Channel Fleet • Clear Channel Communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. Channel Tunnel = Eurotunel (pod kanałem La Manche) Channel Tunnel
3. Channel quiz = Quiz kanału Channel quiz
4. calcium channel blocker = czynnik blokujący receptory kanału wapniowego calcium channel blocker
7. Channel quiz show = Kanał teleturniej Channel quiz show
8. channel catfish = sumik kanałowy, sum kanałowy (gatunek ryby) channel catfish
  • The lake offers many species of fish, including Florida bass, and channel catfish.
  • As channel catfish grow longer, they increase in weight.
  • Response to bidirectional selection for body weight in channel catfish.
  • The channel catfish is blue with a light belly.
  • In addition, the channel catfish has taste buds distributed over the surface of its entire body.
  • The primary fish species are crappie, bass, and channel catfish.
  • The lake also contains a few largemouth bass and channel catfish.
  • Channel catfish possess very keen senses of smell and taste.
  • Lake Chesdin has a great population of channel catfish.
  • It is a location for bass, channel catfish and bream fishing.
9. channel number = numer kanału channel number
10. Channel documentary = Dokument kanału Channel documentary
12. Channel series = Kanał seria Channel series
13. channel capacity = przepustowość kanału channel capacity
14. Channel News = Kanał Wiadomości Channel News
15. Channel program = Program kanałowy Channel program
channel + czasownik
Kolokacji: 70
channel broadcasts • channel launches • channel begins • channel shows • channel airs • channel carries • ...
czasownik + channel
Kolokacji: 62
channel called • air on the channel • broadcast on the channel • show on the channel • premier on Disney Channel • ...
przymiotnik + channel
Kolokacji: 155
digital channel • main channel • narrow channel • virtual channel • private channel • local channel • new channel • different channel • ...
przyimek + channel
Kolokacji: 20
through channels • of channels • into channels • with channels • by channels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.