ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"change" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

change rzeczownik

rzeczownik + change
Kolokacji: 243
climate change • policy change • lifestyle change • rule change • boundary change • sea change • regime change • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
6. sea change = całkowita przemiana sea change
7. regime change = zmiana ustroju (politycznego) regime change
8. design change = zmiana projektowa design change
12. accounting change = zmiana obrachunkowa accounting change
15. format change = zmiana formatu format change
16. personality change = zmiana osobowości personality change
17. name change = zmiana nazwiska, zmiana imienia name change
18. career change = zmiana zawodu career change
20. management change = zmiana dotycząca zarządzania management change
21. price change = dynamika cen, zmiana ceny price change
23. tax change = zmiana podatku tax change
24. costume change = zmiana kostiumów costume change
25. scene change = zmiana dekoracji scene change
26. life change = dożywotnia zmiana life change
27. vision change = zmiana wizji vision change
28. world change = zmiana światowa world change
29. change of Poland = zmiana Polski change of Poland
30. leadership change = zmiana przywódcza leadership change
32. course change = zmiana kursu course change
33. chord change = zmiana akordu chord change
34. coaching change = zmiana treningu coaching change
35. time change = zmiana czasu time change
36. pocket change = drobne pieniądze, nic nieznacząca suma pieniędzy pocket change
37. schedule change = zmiana harmonogramu schedule change
38. title change = zmiana tytułowa title change
39. sex change = korekta płci sex change
40. pressure change = zmiana ciśnienia pressure change
41. menu change = zmiana menu menu change
42. shift change = zmiana zmiany shift change
43. phase change = przemiana fazowa phase change
46. change of pace = zmiana tempa change of pace
47. change of clothes = ubranie zmiana ubrania change of clothes
48. change of heart = zmiana zdania, zmiana nastawienia change of heart
50. change of direction = zmiana orientacji, zmiana kierunku change of direction
55. oil change = wymiana oleju oil change
56. change of venue = zmiana własności terytorialnej sądu, przeniesienie sprawy do innego sądu change of venue
  • Now if it can get a change of venue to a food court.
  • The change of venue to the beach house seemed like a good idea.
  • For now, the most attention is being focused on changes of venue.
  • A request for a change of venue is also possible, he said.
  • And good enough reason to petition for a change of venue.
  • The area was selected due to a court order for a change of venue.
  • The fire had little to do with the circus's change of venue.
  • On October 29, 2007, the organization announced another venue change.
  • Some protest groups took credit for the change of venue.
  • Success continued, leading to a further change of venue for the main annual production.
58. system change = zmiana systemu system change
59. gear change = zmiana biegów gear change
60. tempo change = zmiana tempa tempo change
61. culture change = zmiana kultury culture change
62. diet change = zmiana niskokaloryczna diet change
63. language change = zmiana języka language change
64. law change = zmiana prawa law change
65. face change = zmiana twarzy face change
66. change of mind = zmiana umysłu change of mind
67. state change = zmiana państwowa state change
68. skin change = zmiana skóry skin change
69. job change = zmiana pracy job change
70. character change = zmiana znaków character change
71. curriculum change = zmiana programu nauczania curriculum change
72. rate change = zmiana tempa rate change
73. elevation change = zmiana wysokości elevation change
75. route change = zmiana trasy route change
76. change of subject = zmiana tematu change of subject
change + rzeczownik
Kolokacji: 16
change agent • change behavior • change management • change purse • change ringing • ...
change + czasownik
Kolokacji: 174
change occurs • change affects • change results • change requires • change reflects • change causes • change involves • ...
czasownik + change
Kolokacji: 242
undergo changes • reflect changes • recommend changes • detect changes • effect change • demand changes • resist change • ...
przymiotnik + change
Kolokacji: 503
major change • significant change • social change • big change • political change • radical change • sudden change • minor change • ...
przyimek + change
Kolokacji: 42
for change • of change • without change • about changes • to changes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.