BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"chance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chance rzeczownik

rzeczownik + chance
Kolokacji: 25
percent chance • chance of university place • life chance • chance of survival • chance of success • chance of escape • ...
chance + rzeczownik
Kolokacji: 16
chance encounter • chance meeting • chance remark • chance discovery • Chance Saloon • ...
chance + czasownik
Kolokacji: 58
chance comes • chance goes • chance gets • chance says • chance makes • chance seems • chance wins • chance plays • ...
czasownik + chance
Kolokacji: 88
lose one's chance • hurt one's chances • ruin one's chances • lead to chance • end one's chances • like one's chances • create chances • ...
przymiotnik + chance
Kolokacji: 93
good chance • better chance • best chance • only chance • fair chance • slim chance • slight chance • realistic chance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
  • If I do my job, we have a good chance to win.
  • I think they have a good chance of getting past 8 million.
  • If they do, we have a really good chance to win some games.
  • But I think we had a pretty good chance without him.
  • "You believe the next guy has a real good chance to get the job done."
  • I be a good chance for them to make a point or said.
  • And he has a good chance to make the team.
  • "I think we would have a pretty good chance against the Americans."
  • On the other hand, we've given him a good chance to live, much better than he had before.
  • "I certainly thought the ball had a good chance of going in."
2. better chance = lepsza szansa better chance
3. best chance = najlepsza szansa best chance
4. only chance = jedyna szansa only chance
5. fair chance = spora szansa fair chance
6. slim chance = nikła szansa slim chance
7. slight chance = lekka szansa slight chance
8. realistic chance = realistyczna szansa realistic chance
9. excellent chance = doskonała szansa excellent chance
10. reasonable chance = uzasadniona szansa reasonable chance
11. rare chance = rzadka szansa rare chance
12. outside chance = niewielka szansa, mała szansa outside chance
13. off chance = niewielkie prawdopodobieństwo off chance
14. real chance = prawdziwa szansa real chance
15. great chance = wielka szansa great chance
16. little chance = mała szansa little chance
17. big chance = wielka szansa big chance
18. small chance = drobna szansa small chance
19. high chance = wysoka szansa high chance
20. final chance = ostatnia szansa final chance
21. pure chance = czysty przypadek pure chance
22. strong chance = duża szansa strong chance
23. equal chance = jednakowa szansa equal chance
24. remote chance = małe prawdopodobieństwo remote chance
25. possible chance = możliwa szansa possible chance
26. mere chance = czysta szansa mere chance
27. decent chance = przyzwoita szansa decent chance
28. random chance = przypadkowa szansa random chance
29. sheer chance = czysta szansa sheer chance
30. new chance = nowa szansa new chance
31. main chance = wielka szansa main chance
32. low chance = niska szansa low chance
33. legitimate chance = uzasadniona szansa legitimate chance
34. greatest chance = najbardziej wielka szansa greatest chance
35. unnecessary chance = niepotrzebna szansa unnecessary chance
przyimek + chance
Kolokacji: 17
by chance • about one's chances • in several chances • to chance • of chance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.