"championship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

championship rzeczownik

rzeczownik + championship
Kolokacji: 220
World Championship • state championship • league championship • conference championship • division championship • ...
championship + rzeczownik
Kolokacji: 131
championship game • championship team • championship title • championship series • championship season • championship match • ...
championship + czasownik
Kolokacji: 23
championship wins • championship takes • held by the Ultimate Championship • championship comes • championship begins • ...
czasownik + championship
Kolokacji: 77
win at the World Championships • compete at the World Championships • compete in the World Championships • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
  • The club finished 10th out of 28 in the Championship.
  • However, 2010 was less successful as he only won once and finished 11th in the championship.
  • He finished the year with 1370 runs in the Championship.
  • They also finished the season 12th in the teams' championship with 19 points.
  • He scored his first series points and finished 21st in the championship.
  • However, the car was not competitive and he finished 16th in the championship with only two points.
  • He finished 3rd in the championship, ahead of his team mate on 145 points.
  • He won two races and finished 4th in the championship.
  • He finished the year 7th in the drivers' championship on 197 points.
  • He eventually finished ninth in the championship with 29 points.
2. defend one's championship = bronić czyjś mistrzostwa defend one's championship
10. play in the Minor Championship = zagraj w Drobnych Mistrzostwach play in the Minor Championship
13. qualify for the World Championships = miej kwalifikacje do mistrzostwa świata qualify for the World Championships
21. play at the FIFA Championship = bawić się w FIFA Mistrzostwa play at the FIFA Championship
23. lose the championship = przegraj mistrzostwa lose the championship
25. lead one's Championship = prowadzić czyjś Mistrzostwa lead one's Championship
28. earn one's championship = zarabiać czyjś mistrzostwa earn one's championship
29. championship is organized = mistrzostwa są zorganizowane championship is organized
30. include championships = obejmuj mistrzostwa include championships
33. make at the World Championships = rzuć się na mistrzostwo świata make at the World Championships
przymiotnik + championship
Kolokacji: 105
European Championship • national championship • major championship • consecutive championship • Australian Championship • ...
przyimek + championship
Kolokacji: 19
including several championships • with several championships • during the championship • for the championship • to the championship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.