KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"center" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

center rzeczownik

rzeczownik + center
Kolokacji: 732
shopping center • Lincoln Center • research center • community center • arts center • training center • visitor center • trade center • ...
center + rzeczownik
Kolokacji: 112
center stage • center fielder • center aisle • center field • center line • center section • center court • Center Street • center position • ...
center + czasownik
Kolokacji: 157
center offers • center opens • center serves • center provides • center contains • center includes • Center conducts • center holds • ...
czasownik + center
Kolokacji: 130
play center • explore one's FDA Center • contact one's poison center • die at New Center • take to the center • ...
przymiotnik + center
Kolokacji: 324
administrative center • cultural center • medical center • urban center • regional center • national center • senior center • retail center • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. cultural center = dom kultury, ośrodek kultury cultural center
4. urban center = centrum miejskie urban center
8. retail center = centrum handlu detalicznego retail center
10. exact center = dokładne centrum exact center
11. civic center = centrum rozrywkowe miasta civic center
12. geographic center = geograficzne centrum geographic center
13. industrial center = ośrodek przemysłowy industrial center
14. financial center = centrum finansowe financial center
15. residential center = ośrodek mieszkający na miejscu residential center
16. commercial center = centrum handlowe, ośrodek handlowy commercial center
17. historic center = historyczne centrum historic center
18. international center = międzynarodowy ośrodek international center
19. dead center = sam środek, samo centrum (czegoś) dead center
20. spiritual center = duchowe centrum spiritual center
22. educational center = edukacyjne centrum educational center
23. academic center = naukowe centrum academic center
26. federal Center = federalny Ośrodek federal Center
27. political center = centrum polityczne political center
28. religious center = religijne centrum religious center
29. low center = nisko położone centrum low center
31. agricultural center = rolniczy ośrodek agricultural center
32. main center = główne centrum main center
33. economic center = gospodarcze centrum economic center
34. European Center = Europejskie Centrum European Center
37. social center = społeczny ośrodek social center
38. important center = ważne centrum important center
42. day-care center = centrum opiekie dziennej day-care center
44. primary center = podstawowy ośrodek primary center
45. great center = znakomity ośrodek great center
46. professional ice center = zawodowy ośrodek lodu professional ice center
47. old center = stare centrum old center
48. big center = duże centrum big center
49. military center = ośrodek wojskowy military center
50. early center = pierwszy ośrodek early center
51. geographical center = geograficzne centrum geographical center
53. modern center = nowoczesny ośrodek modern center
54. high center = wysokie centrum high center
55. only center = jedyne centrum only center
56. top center = największy ośrodek top center
57. traditional center = tradycyjne centrum traditional center
58. corporate center = dotyczące spółki centrum corporate center
59. recreational center = rekreacyjne centrum recreational center
60. local poison center = miejscowy ośrodek trucizny local poison center
61. municipal center = miejski ośrodek municipal center
62. ceremonial center = centrum ceremoniału ceremonial center
63. interpretive center = centrum informacyjno-wystawowe (np. przy parku) interpretive center
64. metropolitan center = centrum mieszkańca metropolii metropolitan center
65. best center = najlepszy ośrodek best center
66. outlying center = oddalone centrum outlying center
67. Electronic Privacy Center = Elektroniczna Prywatność Centrum Electronic Privacy Center
69. special center = specjalny ośrodek special center
70. Australian Center = Australijskie Centrum Australian Center
71. intellectual center = intelektualne centrum intellectual center
72. psychiatric center = psychiatryczny ośrodek psychiatric center
73. scientific center = naukowe centrum scientific center
74. principal center = główne centrum principal center
75. emotional center = emocjonalne centrum emotional center
76. original center = oryginalne centrum original center
77. private center = prywatny ośrodek private center
78. nearby center = pobliskie centrum nearby center
79. moral center = moralne centrum moral center
80. technical center = techniczne centrum technical center
81. approximate center = przybliżone centrum approximate center
82. galactic center = galaktyczne centrum galactic center
83. global center = światowy ośrodek global center
84. thriving center = prosperujący ośrodek thriving center
85. independent center = niezależny ośrodek independent center
86. vital center = istotne centrum vital center
87. busy center = ruchliwe centrum busy center
88. environmental center = ekologiczny ośrodek environmental center
89. bustling center = tętniące życiem centrum bustling center
90. white center = białe centrum white center
91. aquatic center = wodne centrum aquatic center
92. significant center = znaczne centrum significant center
93. equestrian center = hipiczne centrum equestrian center
94. common center = wspólne centrum common center
95. public center = publiczny ośrodek public center
96. ancient center = starożytny ośrodek ancient center
97. right center = prawe centrum right center
98. active center = czynne centrum active center
99. key center = kluczowe centrum key center
100. athletic center = lekkoatletyczny ośrodek athletic center
przyimek + center
Kolokacji: 36
on the World Center • close to the center • far from the center • off center • under center • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.