"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(1) local, national
Kolokacji: 2
(5) instant, sudden
Kolokacji: 2
(7) female, male, bald
Kolokacji: 3
(8) literary, intellectual
Kolokacji: 2
1. literary celebrity = literacka sława literary celebrity
2. intellectual celebrity = sława odznaczająca się wysoką kulturą umysłową intellectual celebrity
(10) popular, favorite, favourite
Kolokacji: 3
(11) only, reluctant
Kolokacji: 2
(12) dead, deceased
Kolokacji: 2
(13) British, gay
Kolokacji: 2
(15) high-profile, top
Kolokacji: 2
(16) powerful, different
Kolokacji: 2
(17) occasional, black
Kolokacji: 2
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.