"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) guest, client, hangout
Kolokacji: 3
(3) chef, roast
Kolokacji: 2
(6) culture, Circus
Kolokacji: 2
(8) endorsement, name
Kolokacji: 2
1. celebrity judge = sędzia honorowy celebrity judge
2. celebrity panelist = uczestnik dyskusji dyskusji honorowy celebrity panelist
  • She also made appearances on Match Game 75 as one of the celebrity panelists.
  • She also appeared as a celebrity panelist on Match Game in 1982.
  • First, criticism has been made of the use of "celebrity" panelists.
  • He also appeared as a celebrity panelist on one week of Match Game in 1974.
  • On 23 November 2011, the celebrity panelists was announced.
  • During the 1940s and 1950s, she appeared frequently on television as a celebrity panelist.
  • Quiz questions are set by reporters on location, who ask celebrity panelists in the studio to guess the prices of various things.
  • Six celebrity panelists, divided into two teams, would try to guess a secret word given to one player on each team.
  • Morgan himself stated that Moore had helped him to keep his job as a celebrity panelist on the show.
  • Only one of the four celebrity panelists was able to identify him among his two impostors.
3. celebrity lawyer = prawnik honorowy celebrity lawyer
4. celebrity panel = panel z udziałem samych znakomitości celebrity panel
5. Celebrity Justice = Sędzia honorowy Celebrity Justice
6. celebrity divorce = rozwód honorowy celebrity divorce
7. celebrity cachet = pieczęć honorowa celebrity cachet
8. celebrity trial = rozprawa z udziałem samych znakomitości celebrity trial
9. celebrity appeal = apel napisany przez znaną osobę celebrity appeal
10. celebrity defendant = oskarżony honorowy celebrity defendant
(14) portrait, portraiture
Kolokacji: 2
(15) Rehab
Kolokacji: 1
(16) worship, fan, crush
Kolokacji: 3
(18) author, journalism, journalist
Kolokacji: 3
(22) impersonation, impersonator
Kolokacji: 2
(23) scandal, Eclipse
Kolokacji: 2
(24) Skin, Mole
Kolokacji: 2
(25) photo, photograph, memorabilia
Kolokacji: 3
(26) auction, factor
Kolokacji: 2
(27) game, tournament
Kolokacji: 2
(28) connection, encounter
Kolokacji: 2
(29) quotient, list
Kolokacji: 2
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.