ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) guest, client, hangout
Kolokacji: 3
(3) chef, roast
Kolokacji: 2
(6) culture, Circus
Kolokacji: 2
(8) endorsement, name
Kolokacji: 2
1. celebrity judge = sędzia honorowy celebrity judge
2. celebrity panelist = uczestnik dyskusji dyskusji honorowy celebrity panelist
3. celebrity lawyer = prawnik honorowy celebrity lawyer
4. celebrity panel = panel z udziałem samych znakomitości celebrity panel
5. Celebrity Justice = Sędzia honorowy Celebrity Justice
  • He has also appeared on Celebrity Justice and on CNN.
  • Yet there they were last week, sharing top billing on "Celebrity Justice."
  • Levin served as creator and executive producer for Celebrity Justice from 2002 to 2005.
  • Extra also had a spinoff show called Celebrity Justice, which ran for only three seasons from 2002-2005.
  • Tanya recently appeared on Court TV, Inside Edition, and Celebrity Justice.
  • Velez-Mitchell reported for the nationally syndicated Warner Brothers/Telepictures show Celebrity Justice.
  • In 2004, he was actually interviewed by Carlos Díaz (no relation), host of Celebrity Justice for a segment on actors with the same name.
  • Celebrity Justice is an American news show/nontraditional court show which ran from 2002 to 2005.
  • "Anything besides Celebrity Justice?"
  • For another, there isn't a moment when some talk or entertainment show featuring movie pros doesn't bombard us (my current favorite is "Celebrity Justice").
6. celebrity divorce = rozwód honorowy celebrity divorce
7. celebrity cachet = pieczęć honorowa celebrity cachet
8. celebrity trial = rozprawa z udziałem samych znakomitości celebrity trial
9. celebrity appeal = apel napisany przez znaną osobę celebrity appeal
10. celebrity defendant = oskarżony honorowy celebrity defendant
(14) portrait, portraiture
Kolokacji: 2
(15) Rehab
Kolokacji: 1
(16) worship, fan, crush
Kolokacji: 3
(18) author, journalism, journalist
Kolokacji: 3
(22) impersonation, impersonator
Kolokacji: 2
(23) scandal, Eclipse
Kolokacji: 2
(24) Skin, Mole
Kolokacji: 2
(25) photo, photograph, memorabilia
Kolokacji: 3
(26) auction, factor
Kolokacji: 2
(27) game, tournament
Kolokacji: 2
(28) connection, encounter
Kolokacji: 2
(29) quotient, list
Kolokacji: 2
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.