"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
4. celebrity magazine = magazyn z udziałem samych znakomitości celebrity magazine
5. celebrity interview = wywiad ze sławną osobą celebrity interview
6. celebrity culture = kultura honorowa celebrity culture
7. Celebrity Big Brother = Wielki Brat honorowy Celebrity Big Brother
8. celebrity endorsement = promowanie produktu przez celebrytów celebrity endorsement
9. Celebrity Apprentice = Praktykant honorowy Celebrity Apprentice
10. celebrity gossip = plotka o sławnej osobie celebrity gossip
11. celebrity client = klient honorowy celebrity client
12. celebrity couple = para z udziałem samych znakomitości celebrity couple
13. celebrity edition = wydanie napisane przez znaną osobę celebrity edition
14. celebrity news = wiadomości napisane przez znaną osobę celebrity news
16. celebrity contestant = zawodnik honorowy celebrity contestant
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.