PROMOCJA NOWOROCZNAKurs eTutor angielski -40% czeka na Ciebie!SPRAWDŹ >>

"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) include, wear, say
Kolokacji: 3
(2) appear, seem, spot
Kolokacji: 3
1. celebrity makes = sława robi celebrity makes
2. celebrity comes = sława przychodzi celebrity comes
3. celebrity takes = sława bierze celebrity takes
4. celebrity gets = sława dostaje celebrity gets
5. celebrity performs = sława wykonuje celebrity performs
6. celebrity gives = sława daje celebrity gives
7. celebrity uses = sława używa celebrity uses
8. celebrity joins = złącza honorowe celebrity joins
9. celebrity chooses = sława wybiera celebrity chooses
10. celebrity arrives = sława przybywa celebrity arrives
11. celebrity poses = sława przybiera różne pozy celebrity poses
12. celebrity ranging = obejmowanie honorowe celebrity ranging
(4) attend, visit, go, live
Kolokacji: 4
(5) play, compete
Kolokacji: 2
(6) participate, discuss
Kolokacji: 2
(7) endorse, support
Kolokacji: 2
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.