ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) television, TV, profile, pop
Kolokacji: 4
(3) Internet, guest
Kolokacji: 2
  • YouTube has created some internet celebrities in its own right.
  • There was a time when its creator Notch wasn't an internet celebrity - how weird is that?
  • "Once the novelty wears off, you move on to the next wacky Internet celebrity."
  • Within 3 days, "Sister Kindergarten" became an instant internet celebrity.
  • Unlike an Internet celebrity, a net idol is more focused on Japanese pop culture.
  • The New York Post named him one of the nine hottest internet celebrities, and news.com.
  • After video of the device was released to the public in February 2007, the Launcher and its creator became an overnight internet celebrity.
  • Edarem, 79, American television presenter and internet celebrity.
  • The growth and prominence of Wikipedia made Wales an Internet celebrity.
  • Soumita Saha is a 20 year old Kolkata singer and internet celebrity.
2. guest celebrity = sława występująca gościnnie guest celebrity
(4) Chevrolet, Forbes
Kolokacji: 2
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.