"cause" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cause czasownik

cause + rzeczownik
Kolokacji: 732
cause problems • cause damage • cause death • cause trouble • cause pain • cause loss • cause injury • cause disease • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
14. cause delays = opóźnienia powodu cause delays
15. cause concern = być źródłem niepokoju, powodować niepokój cause concern
17. cause AIDS = powód AIDS cause AIDS
19. cause flooding = powodzie powodu cause flooding
23. cause complications = powodować komplikacje cause complications
25. cause drowsiness = senność powodu cause drowsiness
27. cause panic = siać panikę, powodować panikę cause panic
28. cause havoc = siać zamęt, siać spustoszenie (np. o huraganie), powodować szkody i zamieszanie (np. o wojnie) cause havoc
29. cause tension = napięcie powodu cause tension
30. cause inflammation = zapalenie powodu cause inflammation
32. cause headaches = bóle głowy powodu cause headaches
34. cause consternation = konsternacja powodu cause consternation
35. cause discomfort = niewygoda powodu cause discomfort
36. cause chaos = powodować chaos, spowodować chaos cause chaos
38. cause alarm = wszcząć alarm cause alarm
39. cause anxiety = niepokój powodu cause anxiety
40. cause outrage = oburzenie powodu cause outrage
42. cause nausea = mdłości powodu cause nausea
43. cause embarrassment = wprawić w zakłopotanie, speszyć, zażenować cause embarrassment
45. cause floods = powodzie powodu cause floods
48. cause fever = gorączka powodu cause fever
50. cause failure = niepowodzenie powodu cause failure
51. cause prices = ceny powodu cause prices
53. cause resentment = uraza powodu cause resentment
57. cause vision = wizja powodu cause vision
58. cause pollution = powód zanieczyszczenie cause pollution
60. cause behavior = zachowanie powodu cause behavior
61. cause levels = poziomy powodu cause levels
62. cause water = powód woda cause water
63. cause suffering = cierpienia powodu cause suffering
64. cause effects = efekty powodu cause effects
66. cause one's medications = powodować czyjś leki cause one's medications
68. cause a deal = spowoduj transakcję cause a deal
69. cause paralysis = paraliż powodu cause paralysis
70. cause thousands = tysiące powodu cause thousands
71. cause dizziness = zawroty głowy powodu cause dizziness
72. cause debate = debata powodu cause debate
73. cause rain = powód deszcz cause rain
74. cause several fatalities = spowoduj kilka śmiertelnych skutków cause several fatalities
75. cause excitement = radosne podniecenie powodu cause excitement
77. cause interference = ingerencja powodu cause interference
79. cause unrest = niepokój powodu cause unrest
80. cause growth = wzrost powodu cause growth
81. cause fear = strach powodu cause fear
83. cause offence = przestępstwo powodu cause offence
84. cause one's eyes = powodować czyjś oczy cause one's eyes
85. cause strain = obciążenie powodu cause strain
86. cause shock = powód wstrząs cause shock
87. cause blindness = ślepota powodu cause blindness
88. cause congestion = przeludnienie powodu cause congestion
89. cause ulcers = wrzody powodu cause ulcers
91. cause blood = krew powodu cause blood
92. cause earthquakes = trzęsienia ziemi powodu cause earthquakes
94. cause an uproar = wywołać poruszenie, wywołać oburzenie cause an uproar
95. cause issues = kwestie powodu cause issues
97. cause devastation = spustoszenie powodu cause devastation
98. cause one's heart = powodować czyjś serce cause one's heart
99. cause fatigue = znużenie powodu cause fatigue
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 134
czasownik + cause
Kolokacji: 26
known to cause • go to cause • want to cause • shown to cause • believed to have been caused • ...
cause + przyimek
Kolokacji: 50
caused by • cause among • cause for • cause around • cause during • ...
cause + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
eventually cause • actually cause • directly cause • mainly caused • potentially cause • primarily caused • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.