BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"cathedral" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cathedral rzeczownik

rzeczownik + cathedral
Kolokacji: 77
Canterbury Cathedral • Salisbury Cathedral • Christ Church Cathedral • Durham Cathedral • Lincoln Cathedral • Trinity Cathedral • ...
cathedral + rzeczownik
Kolokacji: 48
cathedral chapter • Cathedral Church • Cathedral School • cathedral city • cathedral ceiling • Cathedral Square • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
  • He became a member of the cathedral chapter in 1984 as well.
  • He became a member of the cathedral chapter on January 28, 1792.
  • The cathedral chapter has a scale model of the original completed design.
  • In 1515, he was elected dean of the cathedral chapter.
  • The cathedral chapters, or the monks, had to pay the going rates.
  • In 2004 he was appointed a canon of the cathedral chapter.
  • Why are the members of the cathedral chapter so concerned anyway?
  • You have heard the will of the cathedral chapter.
  • In 1616 the cathedral chapter and the city erected a monument to him.
  • So have several other members of the cathedral chapter, including the chancellor.
4. cathedral city = stolica diecezji, miasto katedralne cathedral city
5. cathedral ceiling = sufit katedralny cathedral ceiling
8. Cathedral Basilica = Bazylika katedralna Cathedral Basilica
cathedral + czasownik
Kolokacji: 12
cathedral stands • cathedral dominates • cathedral contains • Cathedral serves • Cathedral builds • ...
czasownik + cathedral
Kolokacji: 24
perform at one's Cathedral • cathedral is built • hold at one's Cathedral • cathedral is consecrated • cathedral is destroyed • ...
przymiotnik + cathedral
Kolokacji: 50
Gothic cathedral • new cathedral • Catholic cathedral • great cathedral • Anglican cathedral • old cathedral • ...
przyimek + cathedral
Kolokacji: 14
at one's Cathedral • from the cathedral • of the cathedral • in the cathedral • to the cathedral • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.