ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"career" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

career rzeczownik

rzeczownik + career
Kolokacji: 131
solo career • football career • college career • coaching career • teaching career • baseball career • singing career • recording career • ...
career + rzeczownik
Kolokacji: 180
career record • career path • career victory • career high • career goal • career choice • career average • career opportunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
1. career record = profil kariery zawodowej, zapis kariery zawodowej career record
2. career path = ścieżka kariery career path
3. career victory = zwycięstwo zawodowe career victory
4. career high = kariera wysoki career high
  • His previous career high was 39 points, exactly one year earlier against Chicago.
  • Despite the early loss, she reached a new career high of no. 3 in the world.
  • Despite an early loss, she rose to a new career high of No. 66.
  • He tied his career high of 51 points in the same game.
  • This run pushed him to a career high of number 14 in the world.
  • She reached a career high of 115 in July 2010.
  • What would you say is your biggest career high of 2011?
  • He scored 30 or more points in a game 21 times and had a career high of 41.
  • In one game she scored a career high of 42 points.
  • As a junior she reached a career high of 10.
5. career goal = cel zawodowy career goal
6. career choice = wybór ścieżki kariery career choice
7. career average = średnia zawodowa career average
10. career move = krok do przodu w karierze zawodowej career move
11. career diplomat = zawodowy dyplomata career diplomat
13. career start = początek zawodowy career start
14. career officer = urzędnik zawodowy career officer
15. career change = zmiana zawodu career change
16. career leader = przywódca zawodowy career leader
17. career woman = kobieta robiąca karierę career woman
18. career list = lista zawodowa career list
19. career point = punkt zawodowy career point
20. career game = gra zawodowa career game
21. career earnings = zarobki zawodowe career earnings
22. career politician = zawodowy polityk, polityk z zawodu (osoba bez doświadczenia pozapolitycznego) career politician
23. career touchdown = lądowanie zawodowe career touchdown
24. career option = opcja zawodowa career option
25. career shutout = miażdżące zwycięstwo zawodowe career shutout
26. career soldier = żołnierz zawodowy career soldier
27. career title = tytuł zawodowy career title
28. career criminal = przestępca zawodowy career criminal
29. career advancement = rozwój kariery career advancement
30. career decision = decyzja zawodowa career decision
31. career prospect = perspektywa zawodowa career prospect
32. career interception = przechwycenie zawodowe career interception
35. career hitter = pałkarz zawodowy career hitter
36. career coaching record = trening zawodowy zapis career coaching record
37. career year = rok zawodowy career year
38. career achievement = osięgnięcie zawodowe, osiągnięcie na polu kariery zawodowej career achievement
41. career Homer = Homer zawodowy career Homer
42. career win = zwycięstwo zawodowe career win
44. career at-bat = przy-nietoperz zawodowy career at-bat
45. career Mark = Mark zawodowy career Mark
46. career college football record = zapis zawodowy college'u piłkarski career college football record
47. career slam = trzaśnięcie zawodowe career slam
48. career ladder = drabina kariery career ladder
49. career center = ośrodek kariery career center
50. career reception = recepcja zawodowa career reception
51. career plan = plan zawodowy career plan
52. career highlight = najważniejsze wydarzenie zawodowe career highlight
53. career scorer = strzelec bramki zawodowy career scorer
55. career track = ślad zawodowy career track
56. career field = branża career field
57. career success = sukces zawodowy career success
58. career sack = worek zawodowy career sack
59. career appearance = wygląd zawodowy career appearance
career + czasownik
Kolokacji: 109
career spans • career lasts • career ends • career begins • career starts • career includes • career takes • career continues • ...
czasownik + career
Kolokacji: 226
change careers • begin one's career • start one's career • end one's career • finish one's career • spend one's career • ...
przymiotnik + career
Kolokacji: 283
professional career • political career • successful career • entire career • military career • musical career • academic career • ...
przyimek + career
Kolokacji: 30
of one's career • in one's career • during one's career • throughout one's career • for one's career • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.