ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. wild card = niewiadoma (osoba, która nie wiadomo jak się zachowa) wild card
3. green card = zielona karta (do USA) green card
4. smart card = karta chipowa smart card
5. red card = czerwona kartka red card
6. new card = nowa karta new card
7. high card = brak pary (zestawienie kart w pokerze) high card
9. small card = cicha karta small card
10. prepaid card = opłacona karta prepaid card
11. key card = karta magnetyczna do otwierania drzwi key card
12. top card = najwyższa karta top card
13. white card = biała karta white card
14. special card = specjalna karta special card
15. single card = jedna karta single card
16. magnetic card = karta magnetyczna magnetic card
17. electronic card = identyfikator electronic card
18. old card = stara karta old card
19. national identity card = legitymacja tożsamości narodowej national identity card
20. little card = mało karty little card
21. low card = niska karta low card
22. blue card = niebieska karta blue card
23. only card = jedyna karta only card
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.