"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. card table = stolik do gier karcianych card table
4. card holder = członek organizacji card holder
5. card company = karta spółka card company
6. credit card debt = zadłużenie na karcie kredytowej credit card debt
8. credit card company = karta kredytowa spółka credit card company
9. credit card number = liczba karty kredytowej credit card number
10. card number = numer karty card number
11. card trick = sztuczka karciana card trick
12. credit card fraud = oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej credit card fraud
13. card issuer = wydawca kart card issuer
14. credit card bill = rachunek karty kredytowej credit card bill
15. card system = system karty card system
16. card room = pokój karty card room
17. credit card issuer = emitent karty kredytowej credit card issuer
18. card catalog = katalog fiszkowy card catalog
19. credit card information = informacje karty kredytowej credit card information
20. card deck = pokład karty card deck
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.