KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"campaign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

campaign rzeczownik

rzeczownik + campaign
Kolokacji: 248
election campaign • advertising campaign • re-election campaign • marketing campaign • ad campaign • Bush campaign • ...
campaign + rzeczownik
Kolokacji: 170
campaign manager • campaign contribution • campaign trail • campaign committee • campaign fund • campaign finance • ...
campaign + czasownik
Kolokacji: 150
campaign features • campaign begins • campaign focuses • campaign ends • campaign raises • campaign includes • campaign starts • ...
czasownik + campaign
Kolokacji: 129
campaign aimed • create campaigns • campaign called • support one's campaign • work on one's campaign • ...
przymiotnik + campaign
Kolokacji: 370
presidential campaign • political campaign • military campaign • successful campaign • mayoral campaign • primary campaign • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
  • He is talking to about 75 people who are giving $1,000 each for his presidential campaign.
  • As a result, I could only guess what life was like at the center of a serious presidential campaign.
  • And by the time the 1976 presidential campaign got under way, the high ground was all in the middle of the road.
  • Education is one of the hot issues in the presidential campaign.
  • We have here what should be a major issue in our presidential campaign.
  • Health care for children has become a major issue in the presidential campaign.
  • As we head full force into the presidential campaign, one thing is certain.
  • He has not been back to the state since the Presidential campaign.
  • The bill could become a significant issue in the Presidential campaign.
  • Now those friends say the Presidential campaign is probably over.
6. mayoral campaign = burmistrzowska kampania mayoral campaign
7. aggressive campaign = agresywna kampania aggressive campaign
9. promotional campaign = kampania promocyjna promotional campaign
10. gubernatorial campaign = gubernatorska kampania gubernatorial campaign
11. letter-writing campaign = kampania epistolografii letter-writing campaign
13. Democratic campaign = Demokratyczna kampania Democratic campaign
16. major campaign = szeroko zakrojona kampania major campaign
17. current campaign = obecna kampania current campaign
18. previous campaign = poprzednia kampania previous campaign
20. recent campaign = niedawna kampania recent campaign
21. international campaign = międzynarodowa kampania international campaign
22. entire campaign = całkowita kampania entire campaign
23. long campaign = długa kampania long campaign
26. American campaign = Amerykańska kampania American campaign
27. large campaign = duża kampania large campaign
28. vigorous campaign = energiczna kampania vigorous campaign
29. negative campaign = negatywna kampania negative campaign
30. electoral campaign = kampania wyborcza electoral campaign
31. nationwide campaign = ogólnokrajowa kampania nationwide campaign
32. massive campaign = kampania masowa massive campaign
33. local campaign = kampania lokalna local campaign
34. global campaign = globalna kampania global campaign
35. expensive campaign = droga kampania expensive campaign
36. early campaign = wczesna kampania early campaign
37. general election campaign = kampania do wyborów powszechnych general election campaign
38. strong campaign = silna kampania strong campaign
39. extensive campaign = szeroko zakrojona kampania extensive campaign
40. final campaign = ostatnia kampania final campaign
41. European campaign = Europejska kampania European campaign
43. bitter campaign = gorzka kampania bitter campaign
45. whole campaign = cała kampania whole campaign
46. intense campaign = intensywna kampania intense campaign
47. effective campaign = skuteczna kampania effective campaign
48. statewide campaign = w całych Stanach kampania statewide campaign
49. subsequent campaign = późniejsza kampania subsequent campaign
50. violent campaign = gwałtowna kampania violent campaign
51. French campaign = Francuska kampania French campaign
52. intensive campaign = intensywna kampania intensive campaign
54. similar campaign = podobna kampania similar campaign
55. broad campaign = szeroka kampania broad campaign
56. tough campaign = nieustępliwa kampania tough campaign
57. British campaign = Brytyjska kampania British campaign
59. big campaign = wielka kampania big campaign
60. educational campaign = kampania edukacyjna educational campaign
61. Western Desert Campaign = Zachodnia kampania pustynna Western Desert Campaign
62. past campaign = za kampanią past campaign
63. disastrous campaign = tragiczna kampania disastrous campaign
64. sustained campaign = kontynuowana kampania sustained campaign
65. concerted campaign = wspólna kampania concerted campaign
66. ongoing campaign = trwająca kampania ongoing campaign
68. ambitious campaign = ambitna kampania ambitious campaign
69. worldwide campaign = ogólnoświatowa kampania worldwide campaign
70. brutal campaign = brutalna kampania brutal campaign
71. victorious campaign = kampania zwycięska victorious campaign
72. annual campaign = doroczna kampania annual campaign
73. late campaign = nocna kampania late campaign
74. active campaign = aktywna kampania active campaign
75. future campaign = przyszła kampania future campaign
76. anti-drug campaign = kampania anty-farmakologiczna anti-drug campaign
78. single-player campaign = kampania dla jednego gracza single-player campaign
79. federal campaign = federalna kampania federal campaign
80. relentless campaign = niepowstrzymana kampania relentless campaign
81. great campaign = wielka kampania great campaign
82. terrorist campaign = kampania terrorystyczna terrorist campaign
83. systematic campaign = systematyczna kampania systematic campaign
przyimek + campaign
Kolokacji: 26
for one's campaign • to one's campaign • on one's campaign • by one's campaign • following a campaign • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.