KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"cabinet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cabinet rzeczownik

rzeczownik + cabinet
Kolokacji: 58
filing cabinet • file cabinet • kitchen cabinet • medicine cabinet • shadow cabinet • War Cabinet • liquor cabinet • Cabinet of Ministers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. filing cabinet = szafa na dokumenty filing cabinet
2. file cabinet = szafa na dokumenty file cabinet
3. kitchen cabinet = nieoficjalni doradcy (np. premiera, przywódcy partii) kitchen cabinet
  • I looked around at the meeting of the kitchen cabinet.
  • The kitchen cabinets are so full they're coming down off the wall.
  • He went to one of the kitchen cabinets and took down a small glass.
  • When closed up it looks like any other bank of kitchen cabinets.
  • "I make kitchen cabinets to bring in the dollars," he said.
  • There are 10 cans of food left in the kitchen cabinet.
  • If stored in the kitchen cabinet, they'll stay fresh for about a month.
  • "I don't see a kitchen cabinet or anything like that," he said.
  • Think of the man who has to hang a kitchen cabinet in a frame house.
  • The doors on the kitchen cabinets had all been removed.
5. medicine cabinet = apteczka (półka na lekarstwa, np. w łazience) medicine cabinet
6. War Cabinet = Gabinet okresu wojny War Cabinet
7. liquor cabinet = alkohol wysokoprocentowy szafka liquor cabinet
8. Cabinet of Ministers = Gabinet Ministrów Cabinet of Ministers
9. glass cabinet = szklana szafka glass cabinet
11. metal cabinet = metalowa szafka metal cabinet
12. storage cabinet = szafka przechowywania storage cabinet
cabinet + rzeczownik
Kolokacji: 59
cabinet minister • cabinet member • Cabinet Secretary • cabinet post • cabinet meeting • cabinet position • cabinet reshuffle • ...
cabinet + czasownik
Kolokacji: 28
Cabinet approves • Cabinet decides • cabinet meets • cabinet resigns • cabinet containing • ...
czasownik + cabinet
Kolokacji: 28
form a cabinet • join the cabinet • cabinet led • appoint in the cabinet • cabinet headed • ...
przymiotnik + cabinet
Kolokacji: 48
new cabinet • Israeli Cabinet • provincial cabinet • entire cabinet • British Cabinet • ...
przyimek + cabinet
Kolokacji: 10
with cabinets • into the cabinet • from the cabinet • in the cabinet • to the cabinet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.