BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"buy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

buy czasownik

buy + rzeczownik
Kolokacji: 545
buy tickets • buy shares • buy stocks • buy land • buy food • buy products • buy bonds • buy goods • buy clothes • buy insurance • ...
czasownik + buy
Kolokacji: 77
begin buying • start buying • consider buying • stop buying • enable to buy • afford to buy • plan to buy • agree to buy • offer to buy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
(4) enable, bother
Kolokacji: 2
(5) afford, allow, spend
Kolokacji: 3
1. afford to buy = pozwól sobie na kupienie afford to buy
  • And often the land itself, even if someone could afford to buy it, is simply not available.
  • She lost the car and still can't afford to buy a new one.
  • When you were my age young people could afford to buy a home and university was free.
  • There finally came a time when they could no longer afford to buy books for seven children.
  • The people I'm in with can't afford to buy what they want.
  • Others could not leave their jobs or afford to buy a new home.
  • Maybe I can make enough money from this to be able to afford to buy her.
  • My wife and I both have to work full time in order to be able to afford to buy a house.
  • But she could not afford to buy a new bed.
  • "Which means he can afford to buy the house out from under me."
3. spent buying = wydane kupowanie spent buying
(6) plan, intend, hope, mean
Kolokacji: 4
(9) want, like, wish
Kolokacji: 4
(12) encourage, help, tend
Kolokacji: 3
(13) persuade, convince
Kolokacji: 2
(14) delay, postpone
Kolokacji: 2
buy + przyimek
Kolokacji: 54
buy back • buy out • buy up • buy off • buy into • ...
buy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 67
eventually buy • actually buy • later buy • simply buy • buy directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.