PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
1. show business = przemysł rozrywkowy, show-biznes, show-business show business
2. core business = podstawowa działalność, trzon działalności core business
  • That's the situation we face in our core business today.
  • "And they will be able to focus on their core business."
  • He said the company determined it was no longer part of its core business.
  • We had the core business of the President to worry about.
  • They would rather put the money in their core business of oil and gas.
  • The company's core business remains moving natural gas, not information.
  • We hope to go back to our core business,' he said.
  • This is, after all, the core business of leadership in a university.
  • In general, we have a problem with what might be called the core business of government.
  • "We will not have the resources to put into the core business," he said.
4. restaurant business = restauracja (jako typ działalności gospodarczej) restaurant business
5. banking business = działalność w zakresie bankowości banking business
6. publishing business = biznes wydawniczy publishing business
7. Small Business = Drobne przedsiębiorstwo Small Business
8. estate business = majątek biznes estate business
9. movie business = przemysł filmowy movie business
11. music business = przemysł muzyczny music business
12. insurance business = działalność ubezpieczeniowa insurance business
14. newspaper business = biznes gazetowy newspaper business
15. oil business = biznes naftowy oil business
17. advertising business = branża reklamowa advertising business
18. computer business = biznes komputerowy computer business
19. drug business = działalność narkotykowa drug business
21. food business = biznes spożywczy food business
22. film business = przemysł filmowy film business
23. fashion business = świat mody, branża mody fashion business
25. securities business = biznes papierów wartościowych securities business
28. hotel business = biznes hotelarski hotel business
29. printing business = biznes poligraficzny printing business
30. television business = biznes telewizyjny television business
32. record business = biznes płytowy record business
33. wine business = biznes winny wine business
35. grocery business = sklep spożywczy biznes grocery business
36. book business = książka biznes book business
37. software business = biznes softwarowy software business
38. brokerage business = biznes maklerski brokerage business
39. state business = biznes państwowy state business
40. lumber business = rupiecie biznes lumber business
41. telephone business = biznes telefoniczny telephone business
42. consumer business = konsument biznes consumer business
43. news business = branża informacyjna news business
44. shipping business = firma spedycyjna, przedsiębiorstwo żeglugowe shipping business
45. catering business = biznes gastronomiczny catering business
46. car business = firma zajmująca się samochodami car business
47. trading business = handel biznes trading business
48. UK business = Brytyjski biznes UK business
49. export business = przedsiębiorstwo eksportowe export business
50. city business = biznes miasta city business
51. cable business = biznes kablowy cable business
52. phone business = telefon biznes phone business
53. tobacco business = biznes tytoniowy tobacco business
54. airline business = biznes linii lotniczych airline business
56. clothing business = biznes odzieżowy clothing business
58. company business = przedsiębiorstwo spółki company business
59. hardware business = biznes sprzętowy hardware business
60. investment business = biznes inwestycyjny investment business
62. investment banking business = bankowość inwestycyjna biznes investment banking business
63. home business = biznes domowy home business
65. energy business = biznes energetyczny energy business
66. design business = przedsiębiorstwo projektowe design business
67. distribution business = biznes dystrybucyjny distribution business
68. travel business = biznes turystyczny travel business
69. PC business = Biznes PC PC business
70. tourist business = biznes turystyczny tourist business
71. way business = droga biznes way business
73. furniture business = biznes meblarski furniture business
74. art business = sztuka biznes art business
75. fund business = fundusz biznes fund business
76. jewelry business = biżuteria biznes jewelry business
77. electronics business = elektronika biznes electronics business
78. tourism business = turystyka biznes tourism business
79. sports business = sporty biznes sports business
80. police business = biznes policyjny police business
81. area business = rejonowy biznes area business
82. mortgage business = biznes hipoteczny mortgage business
83. semiconductor business = półprzewodnik biznes semiconductor business
84. Harper Business = Harper biznes Harper Business
85. automobile business = samochód biznes automobile business
86. gambling business = biznes hazardowy gambling business
87. auto business = biznes samochodowy auto business
88. bond business = więź biznes bond business
89. apparel business = strój biznes apparel business
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.