"business" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

business rzeczownik

rzeczownik + business
Kolokacji: 335
show business • core business • entertainment business • restaurant business • banking business • publishing business • Small Business • ...
business + rzeczownik
Kolokacji: 477
Business Administration • business leader • business partner • business district • business owner • business executive • business model • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
10. business plan = plan biznesowy, biznesplan business plan
12. business manager = dyrektor handlowy, kierownik przedsiębiorstwa business manager
14. business venture = przedsięwzięcie handlowe business venture
15. business trip = podróż służbowa, podróż w sprawach zawodowych, wyjazd służbowy, delegacja służbowa business trip
  • My husband was out of the country on a business trip.
  • He did say something about an important business trip coming up.
  • I wasn't too specific about the reason for my business trip, however.
  • "He's gone for two weeks on a business trip and he never calls home once to see how his wife's doing?"
  • "Is the business trip really going to take us all five days?"
  • He may have killed a friend on a business trip and now, from the looks of things, he's after her.
  • I'd told her I was off on a business trip.
  • We're not on a business trip just now, but we might be later.
  • "She could be away on a business trip for her father."
  • He had spent a good deal of money to bring her along on this business trip.
17. business opportunity = okazja biznesowa, szansa biznesowa business opportunity
19. business suit = garnitur business suit
20. business unit = jednostka organizacyjna business unit
21. business dealings = transakcje handlowe business dealings
24. business sector = sektor działalności gospodarczej business sector
25. business cycle = koniunktura gospodarcza, cykl gospodarczy, cykl koniunkturalny business cycle
29. business acumen = żyłka do interesów business acumen
30. business travel = podróż biznesowa, podróż służbowa business travel
31. business climate = środowisko gospodarcze business climate
33. business partnership = biznesowe partnerstwo business partnership
35. business entity = podmiot gospodarczy business entity
38. business activity = działalność gospodarcza business activity
39. business decision = decyzja gospodarcza business decision
40. business deal = umowa biznesowa business deal
44. business empire = imperium biznesowe business empire
45. business establishment = placówka handlowa, lokal użytkowy business establishment
48. business relationship = biznesowe stosunki business relationship
49. business environment = otoczenie biznesowe, otoczenie przedsiębiorstwa, otoczenie działalności gospodarczej (wszystkie zjawiska i procesy wpływające na rozwój przedsiębiorstwa) business environment
54. business user = zawodowy użytkownik business user
56. business loan = kredyt dla przedsiębiorców, kredyt dla firm business loan
59. Business Week = Biznesowy Tydzień Business Week
60. business class = klasa biznesowa, klasa biznes, klasa business (rodzaj siedzenia w samolocie) business class
61. business tax = podatek od działalność gospodarczej business tax
62. business success = sukces handlowy business success
63. business contact = partner w interesach business contact
65. business career = biznesowa kariera business career
66. business sense = smykałka do handlu business sense
68. business process = proces biznesowy business process
69. business park = park biznesowy (zespół biur, magazynów lub fabryk) business park
70. business purpose = cel handlowy business purpose
71. Business Link = Link handlowy Business Link
73. business side = biznesowy punkt widzenia business side
74. business hour = biznesowa godzina business hour
75. business experience = doświadczenie handlowe business experience
76. business record = dokumentacja handlowe business record
78. business people = biznesmeni, ludzie interesu, przedsiębiorcy business people
79. business end = lufa, ostrze business end
80. business office = siedziba firmy, biuro firmy business office
81. business matter = sprawa służbowa business matter
82. business reason = biznesowy powód business reason
83. business law = prawo handlowe business law
84. business application = aplikacja dla biznesu business application
85. business condition = biznesowy warunek business condition
86. business man = biznesowy człowiek business man
87. business area = sfera działalności gospodarczej business area
88. business case = uzasadnienie biznesowe business case
90. Sydney business district = Sydney dzielnica handlowa Sydney business district
91. business life = życie gospodarcze business life
94. business arrangement = biznesowe przygotowanie business arrangement
96. business program = program handlowy business program
97. business need = biznesowa potrzeba business need
99. business idea = pomysł handlowy business idea
100. business jet = biznesowy odrzutowiec business jet
business + czasownik
Kolokacji: 203
business operates • business grows • business sells • business fails • business expands • business starts • business continues • ...
czasownik + business
Kolokacji: 264
conduct business • attract business • study business • promote business • allow businesses • mean business • discuss business • ...
przymiotnik + business
Kolokacji: 401
small business • big business • private business • retail business • serious business • unfinished business • profitable business • ...
przyimek + business
Kolokacji: 28
of business • for businesses • into business • in business • among businesses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.